Hulp bij plan van aanpak

Veiligheidsinstructies

Voor veel voorkomende risicovolle situaties zijn er vanuit de sector een aantal veiligheidsinstructies opgesteld. Deze veiligheidsinstructies hebben allemaal eenzelfde opmaak. Onder de titel van iedere veiligheidsinstructie staat in een geel vak een korte beschrijving van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van die activiteit. In het rode vak daaronder staan de gevaren beschreven. Om de risico’s op deze gevaren te beperken kun je maatregelen nemen. Dit doe je aan de hand van drie stappen, namelijk:

  1. Collectieve maatregelen: Allereerst kun je proberen een risico zoveel mogelijk aan te pakken bij de bron. Dit noemt men bronmaatregelen. Voorbeeld: Automatiseren om fysieke belasting te voorkomen. Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, dan kunnen collectieve maatregelen worden genomen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: Geef instructie over een juiste werkhouding.
  2. Individuele maatregelen: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, dan kunnen individuele maatregelen worden genomen. Voorbeeld: Vergroot de fysieke belastbaarheid door te sporten.
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als de bovenste stappen geen/onvoldoende effect hebben, dan kun je persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: Draag veiligheidsschoeisel (stalen neuzen, ondersteuning van de voet, isolerende werking).

De volgende veiligheidsinstructies zijn beschikbaar door er op te klikken:

Het kan zo zijn dat je extra veiligheidsinstructies wilt opstellen voor andere risicovolle situaties aan boord. Om in hetzelfde format extra werkinstructies op te stellen kun je onderstaand document gebruiken:

Aanvullende documenten

In het artikel Waarom een RI&E? is beschreven dat de RI&E een wettelijke verplichting is voor elk bedrijf met werknemers. Hier kun je de wet- en regelgeving terugvinden waar dit in is beschreven:

Daarnaast zijn er verschillende bijlagen beschikbaar die informatie geven of als voorbeeld kunnen dienen voor jouw eigen situatie of die je zo kunt gebruiken als instructie. De volgende bijlagen zijn beschikbaar door er op te klikken:

Informatiebladen

Voorbeelden

Formulieren

Veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen

Overige documenten

Begeleiding vanuit de sector

De Nederlandse Vissersbond en VisNed kunnen je helpen met het doorlopen van de RI&E, het inventariseren van de risico’s en het uitvoeren van het plan van aanpak. Zij staan in contact met veiligheidsexperts die je kunnen helpen met al jouw vragen. Bovendien zorgen ze ervoor dat het proces van het begin tot het einde wordt doorlopen, de rapportage op orde is en indien gewenst met het motiveren van de bemanning.

Aan het einde van het traject krijg je een certificaat ter erkenning van een naar waarheid ingevulde RI&E en het succesvol uitvoeren van het plan van aanpak. Krijg je een inspectie en heb je een vraag, dan kun je altijd met jouw vragen bij de Nederlandse Vissersbond en VisNed terecht.

Nederlandse Vissersbond

Voor het aanvragen van hulp bij de RI&E kun je contact opnemen met de Nederlandse Vissersbond.

T: 0527-698151
E: secretariaat@vissersbond.nl

VisNed

Voor het aanvragen van hulp bij de RI&E kun je contact opnemen met David Ras van VisNed.

T: 0527-684141
E: Dras@visned.nl