Waarom een RI&E?

Niemand staat graag stil bij de risico’s die hij loopt tijdens zijn werk. Iedere visser weet dat er altijd een risico bestaat om niet meer levend terug aan wal te komen of gewond te raken op zee. De gevolgen kunnen enorm zijn, zowel voor de visser zelf als ook voor z’n gezin.

Het wel of niet dragen van bijvoorbeeld een reddingsvest kan daarmee van levensbelang zijn voor zowel de vissers als ook z’n gezin. Het dragen van zo’n vest zal o.a. bepalen of je als visser, het liefst op tijd, gevonden wordt op zee. In het slechtste geval breng je het er als visser niet levend vanaf. Wat betekent dat, los van het verdriet, voor het leven van de achterblijvers? Komen die straks onder de armoedegrens omdat de verzekering zonder geborgen lichaam niets uitkeert? Hieruit blijkt dus het belang van het dragen van dergelijke reddingsmiddelen. Dit doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor alles en iedereen die je liefheeft. In onderstaande video maken ze nog eens overduidelijk wat het belang is van het dragen van bijvoorbeeld een reddingsvest.

Ondanks dat er altijd een risico blijft bestaan op een (ernstig) ongeluk, is het weldegelijk mogelijk om het risico hierop zo klein mogelijk te maken. Tegenwoordig zijn er eenvoudige manieren om de risico’s van het werk in kaart te brengen en deze risico’s zoveel mogelijk in te perken door het nemen van maatregelen. Hiervoor maken veel sectoren gebruik van een zogenaamde digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)-tool. Ook voor de kottervisserij is er door de Stichting Sectorraad Visserij zo’n tool speciaal ontwikkeld door én voor vissers om de veiligheid aan boord met praktische handvaten te verbeteren; de digitale branche RI&E kottervisserij.

Op 2 februari en op 13 februari 2018 hebben enkele vissers uit Stellendam en Urk meegedacht en meegesproken over de digitale branche RI&E-tool. Hun input vanuit de praktijk is hierin zoveel mogelijk meegenomen. — Nederlandse Vissersbond

Wettelijke verplichting en uitkering verzekering

Bovendien is de RI&E een wettelijke verplichting voor elk bedrijf met werknemers. Een visser die in een maatschap werkt wordt onder de Arbowet ook gezien als werknemer, waarbij de maatschap wordt gezien als werkgever. De maatschap is dus verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden aan boord en voor het aanstellen van een preventiemedewerker. Als maatschap is het een prettig gevoel om te weten dat je met behulp van de RI&E er zoveel mogelijk aan gedaan hebt om de werkomstandigheden voor de bemanning en andere opvarenden zo veilig mogelijk te maken aan boord. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat een maat overboord slaat omdat die reling verroest was of omdat het afstapje niet is gerepareerd.

De overheid kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opdracht geven om te controleren op het naleven van de Arbowet. Tijdens deze inspecties zijn ze bevoegd om een boete uit te delen indien een (correct ingevulde) RI&E en/of bijbehorend plan van aanpak ontbreken. Daarnaast kan een verzekering besluiten geen geld uit te keren bij een ongeval zodra duidelijk is dat er geen RI&E is uitgevoerd.