De website Vistikhetmaar.nl is het platform voor kennisuitwisseling in de visserij. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij.

Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Vistikhetmaar.nl wordt beheerd door de Stichting Sectorraad Visserij. In de Sectorraad werken de Redersvereniging voor de Zeevisserij, CNV, koepelorganisatie VisNed en Nederlandse Vissersbond samen aan veiligheid, opleidingen en bemanningszaken in de visserij. Bij het beheer van de website werkt de Sectorraad daarnaast samen met onder¬zoeksinstellingen (Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research), Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de Sectorkamer Transport en Logistiek, de Nederlandse visserijscholen en Stichting ProSea.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Sectorraad Visserij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Stichting Sectorraad Visserij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Veel foto’s op Vistikhetmaar.nl zijn afkomstig van visserijscholen, visserijondernemingen, of stichting ProSea. Bij de overige foto’s op deze website wordt de bron vermeld. Indien u van mening bent dat er foto’s onterecht via deze site worden getoond, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@vistikhetmaar.nl. Wij zullen die dan verwijderen.

Contact

Stichting Sectorraad Visserij
Makreelkade 9
1976 DK IJmuiden
E-mail: info@vistikhetmaar.nl
Twitter: vistikhetmaar
Facebook: Vist ik het maar

Logo EU