Wind op zee

De Noordzee is een heel drukke zee. Men zegt zelfs dat het een van de drukste zeeën ter wereld is. Van oudsher zijn er activiteiten zoals visserij, (handels)scheepvaart, energiewinning, zandwinning, defensie en recreatie. Nu zijn daar de afgelopen jaren offshore windparken bijgekomen. Een aantal parken zijn al gebouwd en er zijn plannen voor nog meer en grotere windparken. Waarom eigenlijk? En hoe zit het dan met de ruimte op de Noordzee voor vissers?

In dit dossier kun je achtergrondinformatie vinden over de ontwikkeling op de Noordzee. Het gaat over het beleid van de overheid voor gebruik van de Noordzee, hernieuwbare energie, ruimtelijke planning op zee en meervoudig ruimtegebruik. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de visserij en daarom is het goed om als visser iets over deze ontwikkelingen te weten.

Cees & Cornelis: Strijd om ruimte op de Noordzee