Meerwaarde voor vis

Het merendeel van de vis bereikt de consument via restaurants (horeca), de visdetailhandel (bijvoorbeeld viswinkel, verkoopwagen, marktkraam) en supermarkten. Doordat de vis ‘van boord tot bord’ veel tussenstations passeert, heb je als visser nauwelijks zicht op de vraag van de consument. Ook is er onduidelijkheid over de prijsopbouw binnen die keten. Sommige vissers hebben wel contact met groothandels, maar invloed uitoefenen op de prijs die voor de vis ontvangen wordt is nog een aardige klus. Dat is zeker een probleem voor vissoorten waar vissers zo’n lage kiloprijs voor krijgen, dat die niet eens tegen de kostprijs op kan.

Maar er zijn wel manieren waarop de visser, als producent aan het begin van de keten, meer waarde voor zijn product kan krijgen. Je kunt als visserijondernemer niet alleen meer verdienen door kosten omlaag te brengen, je kunt ook meer verdienen door een meerwaarde voor je product te creëren. Er vallen bijvoorbeeld nog allerlei nieuwe markten te ontdekken. Daarnaast kun je de keten ‘van boord tot bord’ misschien anders inrichten of verkorten. In dit kennisdossier bespreken we enkele manieren waarop je als visserijondernemer een meerwaarde voor je product kunt creëren.

Cees & Cornelis: Meerwaarde voor vis