Nieuwe ketens vis

In de visserij zijn in binnen- en buitenland allerlei initiatieven gaande waarbij de traditionele keten op de andere manier wordt ingericht, met als doel ‘meer waarde creëren voor vis’. Een voorbeeld van een traditionele keten en de prijsopbouw in een dergelijke keten is hieronder te zien.

Hier zie de opbouw van een traditionele visketen. Bij iedere schakel in de keten zijn ook de kosten in beeld gebracht. De consumentenprijs is dus veel hoger dan de prijs die de visserman voor zijn product krijgt. — Meerwaarde voor vis

Om als visser zelf meer waarde te kunnen toevoegen aan je product, is het van belang de kansen in de verschillende schakels te onderzoeken. In de land- en tuinbouw en ook in de visserij worstelen ondernemers met de vraag of een andere ketenorganisatie, een andere manier van produceren of een ander product kan leiden tot een meer duurzame en/of efficiëntere productie en een positiever bedrijfsresultaat.

In 2015 heeft Wageningen Economic Research zes voorbeelden van nieuwe keteninitiatieven in kaart gebracht. De volgende voorbeelden komen daarin aan bod:

 • Zuidwester Vis
 • Vers van de Visser
 • Vissersgilde van Thorup Strand (Denemarken)
 • Ekofish Groep
 • Zeeverse Vismarkt
 • North Sea Chefs (België)

De verhalen over de initiatieven bevatten belangrijke informatie en lessen over schakels in de keten, persoonlijke drive, aanleiding, voordelen, keys to success en hobbels op de weg die visserijondernemers tegen zijn gekomen. Een uitgebreide beschrijving van deze zes nieuwe keteninitiatieven is hier te vinden. Drie van deze voorbeelden zijn ook te zien in onderstaand filmpje (Engelstalig).

De Kadergroep Visketen is een Nederlands voorbeeld van ketensamenwerking. Deze Kadergroep Visketen bestaat uit vissers, handelaren en andere ketenpartners. In de praktijk bleek dat het aangaan van samenwerkingen in de keten soms moeizaam verliep doordat er veel onbekendheid en wantrouwen naar elkaar toe was. Een jarenlange, niet optimale interne communicatie vanuit besturen, tussen besturen en tussen ketenpartners was daar volgens de Kadergroep Visketen de oorzaak van. De leden van de Kadergroep Visketen wilden daar iets aan doen en maken zich hard voor een betere samenwerking in de visketen.

Het logo van de Kadergroep Visketen. — Kadergroep Visketen

In 2015 gaf de Kadergroep Visketen een opdracht aan studenten van Hogeschool CAH Vilentum Dronten/Almere om de visserijketen en keteninitiatieven in kaart te brengen en deze te spiegelen aan keteninitiatieven in de agrarische sector. Ze kwamen onder andere met de volgende conclusies:

 • Vissers kijken vooral naar hun eigen aandeel in de keten, ze kijken niet over de keten heen.
 • Het is onduidelijk wie er nu controle heeft over de keten.
 • Informatie wordt niet of slecht gedeeld tussen ketenpartners.
 • Er wordt te weinig gedaan aan marketing voor het product Noordzeevis.
 • Een deel van de vissers is erg innovatief en leergierig.

Het hele onderzoeksrapport is hier te vinden. Ook werd er een bezoek gebracht tijdens de ”Toer-de-Boer” aan vier verschillende agrarische ondernemingen die succesvolle initiatieven hebben ontplooid voor regionale vermarkting van hun producten. Informatie over deze bedrijven om inspiratie op te doen is hier te vinden. Hieronder zijn filmpjes te vinden van twee van dergelijke bedrijven.