Promotie van vis en visserij

Het Nederlands Visbureau verzorgt de vispromotie in Nederland, zoals te zien is in onderstaand filmpje. Dit bureau wil het imago van vis, schaal- en schelpdieren versterken en een positieve beleving creëren rondom deze producten en de Nederlandse visserijsector. Het Visbureau organiseert bijvoorbeeld jaarlijks de kick-off van het haringseizoen. Ook voert zij nationale publiekscampagnes, zoals ‘Vis van de maand’, ‘Schol is smullen’ en ‘Van vis krijg je nooit genoeg’. Ze proberen consumenten ook te informeren en te stimuleren om meer vis te eten en te bereiden door middel van de website visrecepten.nl.

Contact met consument

Ook vissers houden zich bezig met de promotie van hun producten. Zo worden er in verschillende visserijgemeenschappen evenementen en visserijdagen georganiseerd waarbij mensen meer te weten komen over de vis(serij). Dit is voor vissers ook een mooie kans om in contact te komen met consumenten, want dat blijft voor veel vissers een lastig punt. Vissers richten zich op het vissen en brengen het merendeel van de tijd door op zee. Hun vangst zetten ze op de afslag en daarna verliezen de meeste vissers hun vis uit het oog. Ze komen dus niet tot nauwelijks in contact met andere schakels in de keten en de consument die uiteindelijk hun product eet. Hierdoor blijft de visserij voor veel consumenten een onbekende wereld waar ze niet veel vanaf weten. Dat bleek ook uit onderzoek van TNS naar de ”Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij” uit 2015.

Acht op de tien Nederlanders zijn (helemaal) niet zo bekend met de visserijsector (79%). — TNS

Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat een hogere bekendheid met de Nederlandse visserij leidde tot een positievere waardering van de Nederlandse visserij. Het gehele onderzoek is hier te vinden. Hieruit blijkt het belang van het contact met consumenten en de promotie van de Nederlandse vis(serij).

Behoefte consument

Daarnaast biedt dit contact ook kansen voor vissers. Zo kun je beter inspelen op de behoeftes van consumenten en weet je beter wat er speelt. In 2015 werd er ook nog een ander onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de behoeftes van consumenten op het gebied van vis. Dit onderzoek resulteerde in de volgende aanbevelingen:

  • maak het consumenten gemakkelijker (recepten, kant-en-klaar maaltijden);
  • positioneer vis als gezond & natuurlijk;
  • versterk de concurrentiepositie door te profiteren van bestaande beelden van Nederlandse visserijproducten (betrouwbare en kwalitatief goede producten);
  • kennen en wegnemen van de barrières voor het eten van vis (graten, overbevissing, stank, bereiding, veiligheid);
  • Denk niet alleen aan informatie, maar ook aan emotie (focus niet alleen op product, maar ook op gerechten en smaakbeleving).

Een verkort overzicht van dit onderzoek is hier te vinden.

Waardering en kansen

Het promoten van vis(serij) kan dus leiden tot een hogere waardering en een grotere vraag naar visproducten. Dat kan uiteindelijk ook leiden tot een hogere waarde voor de vis, iets waar je als visser van kunt profiteren. Anderzijds is het ook belangrijk om niet alleen jouw verhaal te vertellen, maar ook om te luisteren naar de behoeftes van consumenten. Ook dat kan ervoor zorgen dat je beter kunt inspelen op die behoeften en daar een (financieel) voordeel uit kunt halen. Hieronder zie je een fragment waarin een vishandelaar verteld over consumentengedrag en de voorkeuren van consumenten.