Promotie van vis en visserij

Het Nederlands Visbureau verzorgt de vispromotie in Nederland, zoals te zien is in onderstaand filmpje. Dit bureau wil het imago van vis, schaal- en schelpdieren versterken en een positieve beleving creëren rondom deze producten en de Nederlandse visserijsector. Het Visbureau organiseert bijvoorbeeld jaarlijks de kick-off van het haringseizoen. Ook voert zij nationale publiekscampagnes, zoals ‘Vis van de maand’, ‘Schol is smullen’ en ‘Makreel Vetgoed’. Ze proberen consumenten ook te informeren en te stimuleren om meer vis te eten en te bereiden door middel van de website visrecepten.nl.

Contact met consument

Ook vissers houden zich bezig met de promotie van hun producten. Zo worden er in verschillende visserijgemeenschappen evenementen en visserijdagen georganiseerd waarbij mensen meer te weten komen over de vis(serij). Dit is voor vissers ook een mooie kans om in contact te komen met consumenten, want dat blijft voor veel vissers een lastig punt. Vissers richten zich op het vissen en brengen het merendeel van de tijd door op zee. Hun vangst zetten ze op de afslag en daarna verliezen de meeste vissers hun vis uit het oog. Ze komen dus niet tot nauwelijks in contact met andere schakels in de keten en de consument die uiteindelijk hun product eet. Hierdoor blijft de visserij voor veel consumenten een onbekende wereld waar ze niet veel vanaf weten. Dat bleek ook uit onderzoek van TNS naar de ”Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij” uit 2015.

Acht op de tien Nederlanders zijn (helemaal) niet zo bekend met de visserijsector (79%). Bron: TNS

Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat een hogere bekendheid met de Nederlandse visserij leidde tot een positievere waardering van de Nederlandse visserij. Het gehele onderzoek is hier te vinden. Hieruit blijkt het belang van het contact met consumenten en de promotie van de Nederlandse vis(serij).

Behoefte consument

Daarnaast biedt dit contact ook kansen voor vissers. Zo kun je beter inspelen op de behoeftes van consumenten en weet je beter wat er speelt. In 2015 werd er ook nog een ander onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de behoeftes van consumenten op het gebied van vis. Dit onderzoek resulteerde in de volgende aanbevelingen:

  • maak het consumenten gemakkelijker (recepten, kant-en-klaar maaltijden);
  • positioneer vis als gezond & natuurlijk;
  • versterk de concurrentiepositie door te profiteren van bestaande beelden van Nederlandse visserijproducten (betrouwbare en kwalitatief goede producten);
  • kennen en wegnemen van de barrières voor het eten van vis (graten, overbevissing, stank, bereiding, veiligheid);
  • Denk niet alleen aan informatie, maar ook aan emotie (focus niet alleen op product, maar ook op gerechten en smaakbeleving).

Een verkort overzicht van dit onderzoek is hier te vinden.

Waardering en kansen

Het promoten van vis(serij) kan dus leiden tot een hogere waardering en een grotere vraag naar visproducten. Dat kan uiteindelijk ook leiden tot een hogere waarde voor de vis, iets waar je als visser van kunt profiteren. Anderzijds is het ook belangrijk om niet alleen jouw verhaal te vertellen, maar ook om te luisteren naar de behoeftes van consumenten. Ook dat kan ervoor zorgen dat je beter kunt inspelen op die behoeften en daar een (financieel) voordeel uit kunt halen. Hieronder zie je een fragment vanaf minuut 41:30 waarin een vishandelaar vertelt over consumentengedrag en de voorkeuren van consumenten.

Strategieën om vis mogelijk beter te promoten en te verkopen

Uit dit onderzoek is gebleken dat het in de vermarkting belangrijk is om de volgende aspecten mee te nemen:

  • Herkenbare informatie verschaffen over milieupluspunten van vis;
  • Duidelijkheid over de gezondheids- en voedingswaarde van vis; en
  • Productverpakking die het gemak dient en de versheid van de vis helpt bewaren, zoals bijvoorbeeld een kant-en-klare verpakking voor op de barbecue. Het vraagt dus meer dan alleen de minimaal verplichte informatie vermelden op de verpakking. Europese consumenten die nauwelijks bekend zijn met het eten van vis, gaven aan af te knappen op visproducten in de supermarkt als ze de informatie op het etiket te minimaal of onduidelijk vonden.

Proeven

Effectieve strategieën bij het introduceren van nieuwe visproducten of -concepten zijn het laten proeven van vis en vis als tester meegeven. Het effect wordt versterkt als een medewerker van de viswinkel of retail winkel het product adviseert. Dit geeft een gevoel van veiligheid voor consumenten die meer angst kennen voor het experimenteren met nieuwe voedingsproducten. Vrouwen gaan in het algemeen eerder dan mannen af op het advies van de medewerker.

Tijdens de campagne ‘Hollandse Nieuwe Stijl’ liet het Nederlands Visbureau mensen op een andere manier kennismaken met de haring door gerechten uit te delen. Bron: Nederlands Visbureau

Herkomstlabel

Het is belangrijk dat de gegeven informatie niet alleen zegt wat het product is maar ook hoe de smaak en/of structuur is. Ook blijkt dat communicatie over het land van herkomst tot meer aankoopbereidheid leidt dan gezondheidsclaims. Dit geldt het sterkst voor ‘in eigen land geproduceerd’. Dit kan verklaard worden doordat de kwaliteit bij bederfelijke en vaak verse producten (zoals vis) met het oog op gezondheid en voedselveiligheid belangrijk is. Verder wordt ‘vers’ door Europese consumenten in het algemeen verbonden aan kwaliteit. Een herkomstlabel is effectief omdat bij minder transportkilometers de vis verser en van betere kwaliteit is.

Eco-labels

Naast herkomstlabels zijn eco-labels (zoals MSC en ASC) ook belangrijk voor een grote groep consumenten als garantie te weten dat het visproduct op milieuvriendelijke wijze is geproduceerd. Zo zijn mosselen, oesters en mesheften uit Nederland bijvoorbeeld MSC gecertificeerd. Het is effectief in de promotie van bestaande en nieuwe product dit te benadrukken. Tegelijk is er wel de nuance dat veel consumenten het onderscheid tussen wild gevangen en gekweekte visproducten vaak niet kunnen maken.

Daarentegen blijken gezondheids- en voedingsclaims minder effectief te werken, vermoedelijk doordat dit algemeen bekend is voor vis. Alleen de zogenaamde categorie ‘prijsbewusten’ (18%), die vooral zoeken naar aanbiedingen of een lage prijs, vinden geen van bovengenoemde claims echt belangrijk.