Veiligheid op zee

Veiligheid op zee is niet vanzelfsprekend. Stormen, kapseizen, overboord vallen en het werken met zware objecten vormen een constant gevaar voor vissers. Het gemiddelde aantal ongevallen in de visserij ligt een stuk hoger dan het internationale gemiddelde in andere beroepen. Het zal je dan ook niet verbazen dat de visserij wordt gezien als één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld door de Verenigde Naties (VN) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Het aantal ongelukken ligt waarschijnlijk hoger dan de officiële cijfers. Dit komt doordat niet alle ongevallen op de vloot gemeld worden uit angst voor sancties van de overheid. Dit kwam ook naar voren tijdens een gesprek tussen de visserijsector en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015. Om de veiligheid te verbeteren is het daarentegen wel van belang om ongelukken te melden, want alleen dan kun je ervan leren.

Binnen de visserij is er wel steeds meer aandacht voor het verbeteren van de veiligheid aan boord. Zo probeert men te leren van ongelukken door deze goed te onderzoeken. Hieruit vallen lessen te leren die ervoor kunnen zorgen dat dergelijke ongelukken niet meer gebeuren in de toekomst. Ook kunnen vissers zich zo goed mogelijk voorbereiden op noodsituaties door veiligheidstrainingen te volgen. De kans op ongelukken kun je verder ook verkleinen door met elkaar de mogelijke gevaren aan boord te bespreken en daar maatregelen tegen te nemen. Op die manier maak je de kans op ongelukken aan boord zo klein mogelijk. Al deze onderwerpen zullen aan bod komen binnen dit kennisdossier om de veiligheid op zee te vergroten.

 

Cees & Cornelis: Veiligheid in de visserij