Work in Fishing Convention

De visserijsector kan niet zonder mensen. Zorg voor mensen is daarbij belangrijk en dat vraagt om goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Hierover zijn internationaal afspraken gemaakt voor de visserij. Deze afspraken staan in ILO Work in Fishing Convention (C188). Deze conventie geeft standaarden voor de bescherming van vissers op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hierbij kun je denken aan arbeidscontracten, rusttijden, accommodatie en medische keuring. Dit is heel belangrijk, want in veel landen werken vissers nog onder onveilige omstandigheden. Dat is ook duidelijk te zien in onderstaande video.

Nederland heeft het geratificeerd

De ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) trad op 16 november 2017 in werking voor de landen die het verdrag hebben geratificeerd (goedgekeurd).

Nederland heeft de Work in Fishing Convention, 2007 (C188) van de ILO geratificeerd. Bron: Europêche

Op 19 december 2019 heeft ook Nederland het verdrag geratificeerd. Vanaf 19 december 2020 moet elk zeevissersschip onder Nederlandse vlag een inspectie ondergaan waarin een inspecteur bekijkt of je aan de minimumeisen van het verdrag voldoet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) voert de inspectie uit. Wanneer blijkt dat het schip en de bemanning voldoet aan de eisen ontvang je een certificaat.

Overzicht verdrag

De tekst van het verdrag is in meerdere talen te lezen. Voor de Nederlandstalige versie van het verdrag klik je hier en voor de Engelse/Franstalige versie klik je hier. Hieronder zie je een overzicht van de inhoud van het verdrag.

Het verdrag is opgebouwd uit verschillende delen en artikelen. Hierboven zie je een overzicht van het document om makkelijker en gerichter te kunnen zoeken.

Voor wie geldt het verdrag?

Het verdrag geldt voor zelfstandige vissers (ook maatschap vissers) en vissers in dienst van een werkgever. De Nederlandse overheid moet alle zeevissersvaartuigen onder Nederlandse vlag inspecteren (vlagstaat inspectie). Om oneerlijke concurrentie te voorkomen kan de Nederlandse overheid ook zeevissersvaartuigen met een andere vlag controleren in Nederlandse wateren (havenstaat controle).

Andersom kunnen zeevissersvaartuigen met een Nederlandse vlag ook gecontroleerd worden in de wateren van andere landen die het verdrag hebben geratificeerd. Als tijdens de inspectie blijkt dat het zeevissersvaartuig niet aan de eisen van C-188 voldoet, kan het schip worden aangehouden.

Zeevissersvaartuigen die niet certificaatplichtig zijn moeten ook aan de regels van C-188 voldoen. Ook zij kunnen worden geïnspecteerd door een handhaving inspecteur van de IL&T of door inspecteurs in het buitenland.

Hoe vraag je een certificaat aan?

Voor het aanvragen van een certificaat moet je een aantal stappen doorlopen. Alle informatie over het aanvragen van een certificaat vind je hier. De schepen die dit certificaat moeten hebben zijn:

  1. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die een lengte (L) van 24 meter of meer hebben.
  2. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én normaal gesproken varen op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water. 

Meer informatie over het aanvragen van een certificaat is via deze link te vinden op de website van IL&T. Ter voorbereiding op de inspectie voor een certificaat kunnen vissers het toetsingskader doorlopen en alle gevraagde documenten verzamelen.

Een medewerker van IL&T voert een C188-inspectie uit aan boord van een Nederlands vissersvaartuig. Bron: Nederlandse Vissersbond