Onderzoeksrapport van een dodelijk ongeval

Op 7 september 2011 vond aan boord van de Nederlandse vrieshektrawler een dodelijk ongeval plaats. Het schip voer in het Engels Kanaal en was bezig met het halen van het net. Een Russische opvarende kwam hierbij om het leven. Dit ongeval volgt na een aantal (zeer) ernstige ongevallen op het achterdek van vrieshektrawlers. Vanaf 1998 zijn er vijf soortgelijke ongevallen onderzocht door de Raad voor de Scheepvaart. Meestal volgt er een onderzoek naar hoe zulke ongevallen hebben kunnen gebeuren. Dat is in dit geval ook gedaan. De belangrijkste conclusies van het onderzoek naar dit ongeval zijn dat bemanningsleden alert moeten zijn op de draden en netten op het achterdek en dat de communicatie tussen bemanningsleden en het toezicht op de werkzaamheden verbeterd moet worden. Het gehele rapport van dit ongeval is hier te vinden.

Het onderzoek concludeert ook dat het toezicht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, tegenwoordig Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voor verbetering vatbaar is. Met name op het gebied van de risico-inventarisatie en -evaluatie (Rie), een verplichting voor werkgevers uit de arbowetgeving. Bij een risico-inventarisatie probeer je alle mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid voor je werknemers in kaart te brengen. Vervolgens ga je de mogelijke risico’s evalueren. Hierbij bekijk je per risico hoe hoog de kans is dat het gebeurt en hoe groot het gevolg is als het gebeurt. Daarna kun je een plan opstellen over hoe je de risico’s gaat aanpakken.

Na het dodelijke ongeluk op de Nederlandse vrieshektrawler heeft men dat ook gedaan. Het onderzoek kwam met verschillende aanbevelingen aan de reder, zeevarenden en de Inspectie. De meeste aanbevelingen voor de reder richten zich met name op het verbeteren van de veiligheidscultuur aan boord. Dit betekent dat er open gesproken kan worden met elkaar over (bijna) ongevallen. Praten over incidenten, toegeven dat er binnen het eigen handelen ook wel dingen mis gaan en daar open over zijn, is voor veel medewerkers niet makkelijk, maar wel heel belangrijk. Zo worden opvarenden aanbevolen om samen te werken aan een veiligere werkomgeving en om daarover met elkaar in overleg te gaan. Ook is er een document opgesteld waarin per werkplek aan boord van een diepvrieshektrawler staat beschreven welke risico’s er zijn en waar je op moet letten. Dit document is hier te vinden.

Hier zie je een voorbeeld uit het document ”Arbeidsrisico’s per werkplek voor diepvrieshektrawlers. — Redersvereniging voor de Zeevisserij