Hulpverlening aan boord

Aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen moet een medische uitrusting aanwezig zijn. Dit is nodig voor de hulpverlening aan boord. De uitrusting is afhankelijk van de scheepscategorie, het vaargebied, de kenmerken van de vervoerde lading en het aantal gemonsterde bemanningsleden aan boord. Voor de visserij is dit terug te vinden in het Vissersvaartuigenbesluit en de Regeling veiligheid zeeschepen. Een overzicht van de wettelijke eisen die worden gesteld aan medische uitrusting voor Nederlandse vissersvaartuigen staat beschreven in de Regeling medische uitrusting aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen.

De eisen waaraan de medische uitrusting aan boord van een kotter (de ‘kotter-medicijnkist’) moet voldoen zijn aangepast in 2018. Een overzicht van de eisen waaraan de medische uitrusting nu moet voldoen is hier te vinden. In de lijst staan twee kolommen (kolom B met ”oude” eisen en kolom K met ”nieuwe” eisen). De rode kleur geeft aan welke vereisten zijn aangepast. Kolom K geeft dus aan wat er vanaf nu minimaal in de medicijnkist aan boord van een kotter aanwezig moet zijn.

Het is belangrijk om medische uitrusting aan boord te hebben om eerste hulp te kunnen verlenen. Dit is ook wettelijk verplicht. Bron: Mattes

Naast het hebben van medische uitrusting aan boord, is het ook handig om een geneeskundig handboek aan boord te hebben. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe je medische zorg dient te verlenen bij bijvoorbeeld breuken of spierblessures. Het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart is hiervoor geschikt. Dit handboek is zowel in het Nederlands en Engels verkrijgbaar. De Engelse versie kun je hier vinden. Dit handboek is niet verplicht voor alle schepen, want schepen met een vaargebied tot 30 mijl uit de kust van een Europees land kunnen volstaan met het EHBO boekje van het Oranje Kruis.