Beveiligd: Klimaatverandering: wat betekent dat voor de visserij

De gevolgen van klimaatverandering op de zee en op de vis hebben ook consequenties voor de visserij. In dit artikel beschrijven we de gevolgen voor de Nederlandse visserij.

Veranderende weersomstandigheden

Door klimaatverandering kan het zo zijn dat we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Als er meer en heviger stormen komen, dan is dat voor de visserij niet gunstig. Bij storm moeten meer schepen in de haven blijven liggen (Lindegren & Brander, 2018). Bemanningen van schepen die wel uit kunnen varen zullen minder comfort hebben aan boord en wordt hun leven aan boord gevaarlijker. Harde wind kan ook een effect hebben op de visvangst: sommige soorten worden minder vangbaar, terwijl andere soorten juist beter te vangen worden.