Duurzame vissersschepen

De laatste jaren is er veel gebeurd op het vlak van innovaties in vistechnieken binnen de Nederlandse vissersvloot. Naast ontwikkelingen in vistechnieken zie je ook grote technische ontwikkelingen in de vissersschepen. Zo varen inmiddels de eerste dieselelektrische kotters rond op de Noordzee. Ook zie je aanpassingen in scheepsontwerpen om brandstof te besparen en zijn er ook grote ontwikkelingen in de verwerking van de vangst.

Op dit moment is de verwachting dat de technische ontwikkelingen in vissersschepen de komende jaren een flinke vlucht nemen. Een groot gedeelte van de Nederlandse vissersvloot is relatief oud en aan vervanging of vernieuwing toe. Daarnaast zal de vloot zich ook moeten aanpassen aan de veranderende situatie op de Noordzee. Met de komst van meer offshore windparken, beschermde gebieden en Brexit zal de beschikbare ruimte veranderen. Dit heeft ook gevolgen voor de vloot.

In dit kennisdossier bespreken we de noodzaak voor vlootvernieuwing, de ontwikkelingen met betrekking tot de scheepsromp, de scheepsindeling en de voortstuwing. Ook worden enkele innovatieve schepen binnen de Nederlandse vissersvloot besproken. Daarnaast geeft dit dossier een inkijkje op innovaties bij schepen buiten de visserij. Dit kennisdossier geeft een helder overzicht van de ontwikkelingen waar je rekening mee moet houden bij de (ver)bouw van nieuwe vissersschepen.

Cees & Cas: Duurzame vissersschepen