Klimaatverandering

Het thema klimaatverandering krijgt enorm veel aandacht. Wereldwijd zien we allerlei effecten van een stijgende gemiddelde temperatuur op aarde. Zo is ook een duidelijk effect te zien op de zee en alles wat in die zee leeft. Ook vissers hebben over de afgelopen jaren verschuivingen gezien in de soorten die ze vangen en in de vangstgebieden. Maar wat zijn precies de effecten van klimaatverandering op de zee? En welke gevolgen gaan deze effecten hebben voor de Nederlandse visserijsector?

Op bovenstaande vragen zal dit kennisdossier antwoord proberen te geven. Klimaatverandering is een complex thema en sommige gevolgen zijn onzeker of zien we misschien over het hoofd. Dit neemt niet weg dat we sommige effecten van klimaatverandering op de zee al duidelijk zien en dat vissers hier de gevolgen al van ondervinden. Ook zijn er allerlei onderzoeken op dit gebied die van belang zijn voor vissers om zich goed voor te bereiden op deze veranderende omstandigheden. Per slot van rekening is klimaatverandering van invloed op de toekomst van je visserijbedrijf.

Cees & Cas: Klimaatverandering