Bodemberoering

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor de discussie rond bodemberoering door de visserij. Hierbij spreekt men op Europees niveau zelfs over een mogelijk verbod op bodemberoerende vistechnieken. In deze discussie worden verschillende argumenten genoemd door voor- en tegenstanders van dit verbod, waarbij partijen soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Het lijkt erop dat de discussie rondom bodemberoering niet zo zwart-wit is als vaak wordt beweerd. Dit kennisdossier zet alle informatie rondom bodemberoering door de visserij op een rij.

Om de rol van de visserij te begrijpen, moeten we eerst weten wat bodemberoering precies is en welke vormen er bestaan. Daarnaast bespreken we in dit dossier waarom verschillende vistechnieken de zeebodem beroeren. Verder wordt de geschiedenis rondom de bodemberoerende visserij besproken en gaan we in op de effecten van deze vistechnieken op de natuur. Ook bespreken we verschillende perspectieven en veelgebruikte uitspraken rondom bodemberoering in dit kennisdossier. Ten slotte werpen we ook een blik op de toekomst van bodemberoerende vistechnieken in Nederland. Hebben deze vistechnieken nog een toekomst op de Noordzee en Waddenzee? Dit alles bespreken we in dit kennisdossier.

Cees & Cas: Bodemberoering