Werknemer of maatschapvisser

Als je als visser aan de slag gaat in de Nederlandse kottervisserij (visserij op platvis, rondvis en schaal- en schelpdieren) werk je meestal als maat. Je tekent dan een maatschapscontract. Je bent niet in dienst van een baas, maar werkt als zelfstandige visser ook wel maatschapvisser genoemd. Voor vissers in de Nederlandse trawlervisserij (sleepnetvisserij op klein-pelagische soorten) is het anders geregeld. Daar is een opvarende geen maat, maar een CAO-visser in dienst van de reder. Aan boord van kotters wordt overigens ook gewerkt met werknemers die in dienst zijn van een uitzendbureau, de eigenaar of de maatschap. In dit onderdeel ‘Werknemer of Maatschapvisser?’ lees je meer over deze twee manieren van werken, over overeenkomsten en verschillen, over arbeidsovereenkomsten, beloning, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en verzekering.