Verzekeringen

Als visser in loondienst ben je verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid, die door het UWV worden uitgevoerd. Word je ziek? Dan ontvang je een ziekteloon van je werkgever. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt heb je recht op een uitkering in het kader van de Wet inkomen en werk (WIA).

Ook de maatschap is verplicht alle bemanningsleden te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor de maatschapvisserij is er een speciaal fonds opgericht, het SFM (Sociaal Fonds voor de Maatschapvisserij). De maatschap houdt de verschuldigde premies voor alle bemanningsleden in, ieder naar diens aandeel in het resultaat van de maatschap.

Verzekeren is voor zowel reder als maatschap verplicht. Bron: ProSea met Canva

Alle vissers zijn wettelijk verplicht verzekerd te zijn ingevolge de volksverzekeringen, zoals de AOW en de Zorgverzekeringswet.

In de hoedanigheid als scheepsbeheerder is het verstandig als zowel de reder als de maatschap zich ook verzekert tegen kosten die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld:

  • medische repatriĆ«ring;
  • medische zorg aan boord en in het buitenland;
  • beroepsziekte; alsmede
  • letsel of dood van een vennoot door een arbeidsongeval.

Verder geldt dat de bemanningsleden recht hebben op medische repatriƫring en zorg na ontbinding van de maatschap, bij ziekte of letsel, schipbreuk, faillissement of anderszins.