Arbeidsomstandigheden

De schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bemanning en overige opvarenden aan boord en een veilig gebruik van het vaartuig. De scheepsbeheerder (reder of maatschap) moet beschikken over een bijgewerkte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inclusief maatregelen voor specifieke risicogroepen als 16- en 17-jarigen en stagiairs. De schipper ziet erop toe dat de bemanningsleden inclusief hijzelf, de voorschriften die uit de RI&E volgen en naleven. De overige bemanningsleden moeten de orders van de schipper opvolgen.

Wil je meer weten over de RI&E? Lees dan het kennisdossier over dit onderwerp.

Als schipper ben je verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van je bemanning en andere opvarenden aan boord. Bron: ProSea

De scheepsbeheerder (reder of maatschap) heeft in de volgende gevallen te maken met een verplichte certificering van het vissersvaartuig die volgt uit het Verdrag werken in de visserij/Work in Fishing Convention 2007 (C188):

  • Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) van 24 meter of meer hebben,
  • Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter varen op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water.

Zeevissersvaartuigen die niet certificaatplichtig zijn, moeten overigens wel aan de verdragswetgeving voldoen.

Ondanks alle certificaten en veiligheidsmaatregelen kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Het is dan goed om verzekerd te zijn. Hierover lees je meer in het volgende artikel.