Arbeidstijden

De schipper is verantwoordelijk voor een deugdelijke registratie van de genoten rusttijden door hemzelf en de overige bemanning.

Vissers van 18 jaar en ouder

Als visser van 18 jaar en ouder moet je tijdens een visreis elke 24 uur minimaal 10 uur rust en elke 7 dagen 77 uur rust genieten. Als visser in loondienst moet je daarnaast in de gelegenheid worden gesteld om in maximaal twee blokken van 6 en 5 uur per 24 uur je rust te kunnen nemen. Dit geldt niet voor zelfstandige vissers. Dit zijn normen die door de Nederlandse wetgever in het Arbeidstijdenbesluit vervoer (art. 6A.2.2-2.5) zijn overgenomen uit het Verdrag werken in de visserij/Work in Fishing Convention 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO), die op alle vissers van toepassing is, en Richtlijn (EU) 2017/159, die alleen op werknemer-vissers van toepassing is. 

In tegenstelling tot een visser in loondienst geldt voor zelfstandige vissers (maatschap) dat je de rusturen naar eigen inzicht mag verdelen over het etmaal en de week. Hierdoor is het mogelijk om met de minimaal voorgeschreven bezetting aan boord (Besluit zeevarenden art. 2) de visserij uit te oefenen. 

Als je als visser in loondienst zou zijn, moet je namelijk in de gelegenheid worden gesteld om in maximaal twee blokken van 6 en 5 uur per 24 uur je rust te kunnen nemen. Dat geldt overigens ook als je als maatschapvisser samen met een of meerdere vissers in loondienst aan boord van hetzelfde vissersvaartuig werkt. De regel is dat als er één visser in loondienst is aan boord, dan de gehele bemanning rust moet nemen in aaneengesloten blokken van ten minste 6 en 5 uur (Arbeidstijdenbesluit vervoer (art. 6A.1.2).

Voor vissers van 18 jaar of ouder gelden andere regels over rusttijden dan voor vissers jonger van 18. Bron: Onlinestreet

Vissers jonger dan 18 jaar

Ben je 16 of 17 jaar, dan mag je elke 24 uur maximaal 8 uur als visser (bemanningslid) werken en moet je elke 24 uur tenminste 9 uur aaneengesloten rust genieten, in ieder geval tussen 00:00 en 05:00 uur. Verder dien je iedere 7 dagen een aaneengesloten periode van rust van 36 uur te hebben. Iedere 4,5 uur dient een pauze te worden genoten van minimaal 30 minuten, zo mogelijk aaneengesloten. Tijdens de wacht mag maximaal 12 uur arbeid worden verricht. Je mag iedere 7 dagen maximaal 40 uur werken, maar niet op zondag.

Als visser moet je minimaal 16 jaar zijn, het is dus expliciet niet toegestaan om kinderen van 15 jaar en jonger aan boord arbeid te laten verrichten.

Overeenkomsten en verschillen in rusttijden tussen werknemers in de trawlvisserij en maatschapvissers in de kottervisserij. Bron: ProSea

Naast dat de schipper verantwoordelijk is voor de registratie van rusttijden aan boord, is de schipper ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen aan boord. Hierover lees je meer in het volgende artikel.