Vissenwelzijn

In de veehouderij en in de viskweek speelt het thema dierenwelzijn al langere tijd. Zo zijn er verschillende keurmerken die vlees- en kweekvisproducten beoordelen op dierenwelzijn, zoals het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming.

Sinds kort zie je dat vissenwelzijn ook steeds vaker aangekaart wordt in de visserij, maar soms is het onduidelijk wat ermee bedoeld wordt. In dit kennisdossier zullen we nader ingaan op dierenwelzijn in het algemeen en in relatie tot wild gevangen vis.

Verder zal dit kennisdossier een overzicht geven van de beschikbare kennis op het gebied van vissenwelzijn en ook inzicht geven in de vragen die er nog zijn. Tot slot bespreekt dit kennisdossier ook enkele best practices die men al toepast binnen de visserij.

Cees & Cas: Vissenwelzijn