Rol van de visserij

Is de Nederlandse visserij betrokken bij criminaliteit? Wellicht een enkeling. Maar wat we zeker weten is dat Nederlandse vissers worden benaderd door criminelen om met hen samen te werken. Vissers zijn om verschillende redenen een interessante doelgroep voor criminelen. Deze redenen zijn:

  • Criminelen werken graag met jou samen omdat jij alles weet over de zee, schepen, havens, varen en navigeren;
  • Ze zijn op zoek naar vissers met wie het wat minder goed gaat, omdat zij vanwege mindere inkomsten mogelijk eerder te verleiden zijn met snel geld;
  • Criminelen zoeken naar schepen die er wat minder goed onderhouden uitzien of minder vaak uitvaren, omdat ze hopen daar een kwetsbare visser te vinden;
  • Vissers die zelf drugs gebruiken worden door criminelen gezien als een makkelijke prooi, omdat de criminelen bijvoorbeeld gratis drugs aanbieden in ruil voor een samenwerking.

Omdat het voor criminelen interessant is om de kennis en kunde van vissers te gebruiken (misbruiken, eigenlijk), is het belangrijk dat jij weerbaar bent tegen criminaliteit. Er zijn twee belangrijke initiatieven die gaan over de weerbaarheid tegen criminaliteit in de visserij, namelijk het onderzoek ‘Zuiver op de graat’ en het projectteam Volans. Hieronder lees je daar meer over.

Vissers zijn interessant voor criminelen. Foto: Joost van Doorn

Zuiver op de graat

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de visserijsector en de manier waarop criminelen daar misbruik van (proberen te) maken. Dat onderzoek heet ‘Zuiver op de graat’. De onderzoekers spraken met meer dan honderd beroepsvissers, liepen mee op vier locaties en namen drie politiedossiers van het begin tot het einde door. Het onderzoek is afgerond en via deze link te vinden. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn ook terug te vinden in deze infographic.

Volans

Om vissers te helpen weerbaarder te zijn tegen de invloed van criminelen, startte de overheid het projectteam Volans op. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van politie, Douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Openbaar Ministerie en twee gemeenten. Het team denkt na over mogelijkheden om, samen met vissers en visserijorganisaties, ervoor te zorgen dat de visserijsector schoon en weerbaar blijft (of wordt). Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

  • Je kunt een melding doen als je een pakket drugs ziet drijven via de meldpilot. Dit kun je doen door deze link. Beloningen kunnen oplopen tot 1000 euro per melding;
  • Er verschillende artikelen verschenen in Visserijnieuws met persoonlijke verhalen over drugsgebruik en drugssmokkel. Lees hier meer over deze artikelen;
  • Leerlingen op visserijscholen een gastles krijgen over criminaliteit en weerbaarheid;
  • Er wordt onderzocht of de Wet Bibob ook op de visserijsector toegepast kan worden. Als deze wet van toepassing is, maken alleen eerlijke vissers aanspraak op vergunningen, machtigingen en subsidie (en vissers die zich schuldig maken aan smokkel niet meer).

Heb je vragen aan team Volans? Of heb je een idee om de visserijsector weerbaarder te maken? Neem dan contact op met team Volans door te mailen naar info@nh-sv.nl. Dit projectteam is onderdeel van een groter geheel om drugscriminaliteit tegen te gaan.

Het project Volans richt zich op de visserij, maar andere teams richten zich op andere vormen van drugscriminaliteit. Zo kijkt één team voornamelijk naar het witwassen van geld en richt een ander team zich meer op het drugsgebruik. Tot slot heb je ook het team Kohthai en dit team richt zich op de jachthavens. Al deze teams samen pakken de oorzaken van drugshandel op zee aan binnen het Project Maritieme Smokkel. Bron: Project Maritieme Smokkel

Ben je benieuwd wat team Volans allemaal doet? Kijk dan eens op Maritieme smokkel – Jaarverslag 2020 (nh-sv.nl).