Brexit

De Britten hebben op 31 januari 2020 de EU verlaten. Na het referendum op 23 juni 2016, waarbij een kleine meerderheid stemde vóór de Brexit, is de Brexit nu een feit. Hier ging een aantal jaar onderhandelen aan vooraf. Het vertrek van de Britten uit de EU heeft gevolgen voor de Nederlandse visserij. Voorheen waren er Europese afspraken over bijvoorbeeld toegang tot elkaars wateren, de verdeling van quota, handel en visserijonderzoek. De Brexit heeft tot gevolg dat hier nieuwe afspraken over moesten worden gemaakt.

Dit kennisdossier biedt inzicht in hoe de Brexit tot stand kwam en geeft een uitgebreid overzicht van de (mogelijke) gevolgen voor de Nederlandse visserijsector.

Cees & Cas: Brexit in de visserij