Trainingen

Om als visser te mogen werken moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moet je een aantal verplichte trainingen hebben gevolgd. Ieder bemanningslid aan boord van een Nederlands vissersvaartuig, van schipper tot en met gezel, moet een medische goedkeuring hebben en een training ‘Basisveiligheid voor vissers’ (basic safety training fisheries) met goed gevolg hebben afgerond.

Hier zie je deelnemers van de training ‘Basisveiligheid voor vissers’. Bron: Pieter Kaptein

Daarnaast zijn er nog een aantal andere trainingen waar een visser aan moet voldoen, al zijn die trainingen afhankelijk van de functie aan boord en het vaargebied. Veel trainingen zijn onderdeel van de visserijopleiding maar een aantal heeft een beperkte geldigheid waardoor het toch noodzaak kan zijn om een vervolgtraining te doen. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende trainingen die belangrijk zijn voor vissers.

Erkende trainingen

Als je training voor de visserij gaat doen is het belangrijk om te weten of deze voldoet aan de eisen van de overheid en dat je daarmee ook de gewenste vaarbevoegdheid kan aanvragen. Op de website van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) tref je een ILT-lijst met erkende trainingen aan. Check dus altijd vooraf of een training op deze lijst vermeld wordt.

Geldigheid certificaten

Heb je een erkende training met goed gevolg afgerond, dan ontvang je van het trainingsinstituut een certificaat. De meeste certificaten in de zeevisvaart zijn onbeperkt geldig, zoals bijvoorbeeld het certificaat ‘Basisveiligheid voor vissers’ (Basic Safety Fisheries). Dat geldt niet voor de medische certificaten zoals ‘Medische eerste hulp aan boord’ (Medical first aid) en ‘Medische zorg aan boord’ (Medical care). Die medische certificaten zijn allebei maar 5 jaar geldig. Het medische keuringcertificaat is twee jaar geldig. Zorg ervoor dat je altijd over geldige certificaten beschikt. 

Basisveiligheid voor vissers (Basic safety training fisheries)

De training is specifiek gericht op werkzaamheden aan boord van vissersvaartuigen en omvat o.a. elementen van eerste hulp, overleven op zee, persoonlijke veiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. Je kunt deze training volgen bij een door ILT erkend trainingsinstituut. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat. Dit certificaat is onbeperkt geldig. Een herhalingstraining is niet verplicht, maar wel sterk aan te bevelen. Het gaat niet alleen om jouw eigen veiligheid, maar ook die van anderen aan boord.

Tijdens de training ‘Basisveiligheid voor vissers’ leer je ook hoe je een brand moet bestrijden.

Overige trainingen in de visserij

Naast de Basisveiligheid voor vissers die verplicht is voor alle bemanningsleden, zijn er ook nog een aantal andere trainingen die belangrijk zijn voor de visserij. In hoeverre die trainingen verplicht zijn is afhankelijk van je functie aan boord en het vaargebied. Het gaat voor visserij officieren hierbij in hoofdzaak om onderstaande trainingen.

Medische eerste hulp aan boord (Medical first aid) en Medische zorg aan boord (Medical care)

De trainingen ‘Medische eerste hulp aan boord’ en ‘Medische zorg aan boord’ zijn van toepassing binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. De training ‘Medische eerste hulp aan boord’ leert je hoe je snel en efficiënt moet handelen bij ongevallen en ziekte aan boord. De training ‘Medische zorg aan boord’ leert je hoe je medische zorg moet verlenen aan zieken en gewonden aan boord.

In een aantal gevallen kan worden volstaan met het certificaat ‘Medische eerste hulp aan boord’, bijvoorbeeld op vissersschepen op reizen in een beperkt vaargebied (tot 30 zeemijl uit de kust). De reden hiervoor is dat in het geval van een noodsituatie er snel medische ondersteuning ter plaatse kan zijn naast ondersteuning via de ether (Radiomedische dienst van de Kustwacht). Het is ook eenvoudiger om een ziek bemanningslid naar de wal te brengen.

Ben je verder uit de kust, dan is dat een ander verhaal en ben je meer op jezelf aangewezen. Voor visreizen buiten de 30 zeemijlen uit de kust (onbeperkt vaargebied vissersvaartuigen) geldt dat je in aanvulling op het certificaat ‘Medische eerste hulp aan boord’ ook het certificaat ‘Medische zorg aan boord’ moet hebben. Je kunt deze trainingen volgen bij een door de ILT erkend trainingsinstituut. De training ‘Medische eerste hulp aan boord’ duurt doorgaans twee dagen. De training ‘Medische zorg aan boord’ neemt 3 dagen extra in beslag. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Tijdens deze trainingen leer je ook hoe je de medische EHBO-middelen moet gebruiken. Bron: Max pixel

Reddingsmiddelen (Proficiency in survival craft)

De training ‘Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats’ (STCW PSCRB) is bestemd voor officieren (SW5/SW4-niveau visserij) in de zeevaart die belast zijn met het bedienen en te water laten van de reddingssloep, reddingsvlot en reddingsboot. Je kunt deze training volgen bij een door de ILT erkend trainingsinstituut. De training duurt doorgaans vier dagen. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Hieronder een korte video welke een indruk geeft van deze training.

Brandbestrijding voor gevorderden (Advanced fire fighting)

De ‘Brandbestrijding voor gevorderden’ (Advanced Fire Fighting) is een training voor officieren (SW5/SW4-niveau visserij) in de zeevaart gericht op de organisatie van brandbestrijding aan boord. Je kunt deze training volgen bij een door de ILT erkend trainingsinstituut. De training duurt doorgaans vier dagen. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Basiscertificaat marifonie, Marcom-A en Marcom-B

Aan boord van vissersvaartuigen wordt voor de communicatie met andere schepen en de wal gebruik gemaakt van een marifoon en andere zendapparatuur. Afhankelijk van de communicatieapparatuur waarmee het schip is uitgerust, moet je in het bezit zijn van een certificaat dat is afgegeven door het Agentschap Telecom om gebruik te mogen maken van die apparatuur. Het Agentschap geeft drie soorten certificaten uit:

  1. Het Basiscertificaat Marifonie: dit certificaat is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op vooral de binnenwateren.
  2. Het Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B): dit certificaat is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren. De gebruikte VHF-apparatuur heeft een bereik tot 30 zeemijl.
  3. Het Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-A): dit certificaat is bedoeld voor gebruik van frequentieruimte op zee. De gebruikte apparatuur heeft een bereik dat verder gaat dan 30 zeemijl. Marcom A is het algemene certificaat voor Maritieme Radiocommunicatie voor gebruik van frequentieruimte op zee met behulp van MF/HF-apparatuur. Het certificaat is ook geldig voor binnenvaart en Europese kustvaart. Met dit soort marifoon kun je vanuit alle zeegebieden een DSC distress en gesproken nooduitzending (mayday) versturen. Deze kunnen dan door een kustwachtstation worden ontvangen. De training Marcom A bestaat uit theoriedagen, examenvoorbereiding en een theorie-examen. Je kunt deze training volgen bij een door de het Agentschap Telecom erkend trainingsinstituut. De training duurt doorgaans vijf dagen. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat. Dit certificaat is onbeperkt geldig.

In het volgende artikel gaan we in op hoe het vaargebied en je vaartijd invloed heeft op je vaarbevoegdheid.