Stikstof

In Nederland is veel aandacht voor het stikstofprobleem. Dat stikstofprobleem bestaat al tientallen jaren, maar een uitspraak van de Raad van State in 2019 zorgde ervoor dat het probleem zo serieus werd dat bouwplannen en landbouwactiviteiten moesten worden stopgezet. Dat zou namelijk zorgen voor (nog) meer stikstofuitstoot en dat mocht niet van de hoogste rechtbank in Nederland.

De afgelopen jaren heeft de overheid een heel pakket maatregelen vastgesteld om het stikstofprobleem de komende jaren aan te pakken. De stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden moet 50% omlaag. Die maatregelen hebben grote gevolgen voor onder andere boerenbedrijven. Er is daarom in de zomer van 2022 flink geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vooral boeren zijn boos, omdat de plannen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Ook voor de kustvisserij hebben de stikstofplannen consequenties, omdat bijvoorbeeld de garnalenvissers in of dichtbij stikstofgevoelige gebieden vissen.

Dit kennisdossier gaat over stikstof. Wat is stikstof? Waar komt die stikstof vandaan? Wat houdt het stikstofprobleem nu precies in? Wat zijn de aangekondigde maatregelen? En welke consequenties heeft dit voor de scheepvaart en de visserij? Dit kennisdossier zet de feiten op een rij.

Cees & Cas: Stikstof