Netten in zee

Netten en vistuigen kunnen in zee terechtkomen als zwerfvuil. Vooral vroeger was dit een probleem als netten en vistuigen vast kwamen te zitten op bijvoorbeeld wrakken of stenen. Tegenwoordig komt dit veel minder voor, want vissers kunnen door middel van GPS deze plekken mijden. Toch komen er af en toe nog visnetten en tuigen in zee terecht. Onder andere wanneer staande tuigen (kieuwnetten en krabpotten) worden doorvaren door schepen met een gesleept tuig. Eenmaal zwervend in zee kunnen deze netten schade veroorzaken aan het zeeleven. Daarnaast levert het ook economische schade op voor vissers door het verlies van vistijd (verwijderen doorgeviste netten uit tuig) en het verlies van netten voor de staandwantvisser. Er was geen duidelijk beeld hoe vaak dit precies gebeurd in de praktijk en welke mogelijke oplossingen of maatregelen men hiertegen zou kunnen nemen. Vandaar dat hier een onderzoek naar is gedaan.

Soms komen visnetten en tuigen in zee terecht als zwerfvuil en richten ze zowel ecologische als economische schade aan. Bron: Stichting de Noordzee

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat het doorvissen van staandwantnetten vooral vroeger een probleem was en tegenwoordig nauwelijks meer voor komt. Dit komt doordat staandwantvissers en sleepnetvissers veel beter met elkaar communiceren. Daarnaast verzamelen de staandwantvissers de doorvaren netten zoveel mogelijk. Verder leverde het onderzoek de volgende conclusies op:

  • De ondervraagde sleepnetvissers doorvaren nog wel regelmatig staandwantnetten van Deense vissers binnen de 12-mijlszone.
  • Opgeviste netten worden losgesneden en meegenomen als afval of achtergelaten indien de netten verankerd zijn. Het is niet duidelijk of deze netten eindigen als zwerfvuil.
  • De communicatie kan nog verder worden verbeterd tussen staandwantvissers en andere gebruikers van de kustzone.

Het hele onderzoek is hier te vinden. Verder zijn er zijn tegenwoordig ook partijen die actief bezig zijn met het opruimen van verloren visnetten en vistuigen in zee, zoals te zien is in onderstaande video. Daarnaast zijn er ook partijen, zoals Healthy Seas en Happy Seal, die visnetten inzamelen en deze vervolgens recyclen tot nieuwe producten zoals kleding. Meer over het opruimen van plastic lees je in dit artikel.