Netinnovaties in de Nederlandse visserij

In het artikel over het belang van innoveren is beschreven dat er veel bij komt kijken om van een idee een daadwerkelijk succesvolle innovatie te maken. Een belangrijke vraag bij netinnovaties is altijd: ‘werkt het ook echt in de praktijk?’ Om deze vraag te beantwoorden wordt er veel onderzoek gedaan naar netinnovaties binnen de Nederlandse visserij. In dit artikel is een overzicht gegeven van aantal lopende en recent afgeronde onderzoeken (vanaf 2015) naar netinnovaties. De netinnovaties zijn beschreven per type visserij.

Kottervisserij

1. Netinnovatie kottervisserij I (NIKO I)

Visserij: Platvisvisserij
Beschrijving: Project om innovatieve toepassingen ter bevordering van de selectiviteit in de kottervisserij te onderzoeken, waaronder de volgende netinnovaties:

  • (Tong)scheidingspaneel;
  • Ontsnappingspaneel;
  • Vierkante kuil;
  • Grotere mazen.

Resultaten: Niko I – deel 1Niko I – deel 2Niko I – rapport

2. Netinnovatie kottervisserij II (NIKO II)

Visserij: Platvisvisserij
Beschrijving: Project om innovatieve toepassingen ter bevordering van de selectiviteit in de kottervisserij te onderzoeken, waaronder de volgende netinnovaties:

  • Tongscheidingspaneel;
  • Zweeds grid;
  • De kiwi-kuil, een net van zeildoek;
  • Valse onderpees met scheidingspaneel.
Ter voorbereiding op de aanlandplicht voert de Nederlandse Vissersbond samen met Wageningen Marine Research (WMR), het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), nettenmakers en visserijondernemers het project Netinnovatie Kottervisserij deel 2 uit. — Nederlandse vissersbond

Resultaten: Artikel visserijnieuws

3. SepNep

Visserij: Langoustinevisserij
Beschrijving: Netinnovatie om ongewenste bijvangst te verminderen in de langoustinevisserij. Vissen, zoals schol, schar en wijting gaan door het SepNep naar het bovenste deel van de kuil (maaswijdte 120mm). Door de grotere maaswijdte kan ondermaatse vis ontsnappen. De langoustines gaan door een scheidingspaneel naar de onderste kuil (maaswijdte 80mm). Optioneel kan er een selectierooster in de langoustinekuil worden geplaatst om ondermaatse langoustines te laten ontsnappen. SepNep is ontwikkeld binnen NIKO I en NIKO II.

Resultaten: factsheetrapport, zie hieronder voor een video

4. Selectieve twinrig op platvis

Visserij: Platvisvisserij
Beschrijving: Het verminderen van ongewenste bijvangst door verbetering van de selectiviteit van het net (ontsnappingspaneel). Daarnaast is er ook onderzocht hoe de overleving van ongewenste bijvangst kan worden verbeterd en er is een automatisch vissorteersysteem getest.

Resultaten: rapport

5. Vissen van de toekomst

Visserij: Platvisvisserij
beschrijving: 20 studenten van de TU Delft hebben voor hun afstudeeropdracht ‘out-of-the-box’ ontwerpen gemaakt die de Nederlandse visserij zouden kunnen helpen om ongewenste bijvangst te verminderen. De ontwerpen bevinden zich in een conceptuele fase waarvan de haalbaarheid nog niet getest is.

Resultaten: posters, zie hieronder een voorbeeld

Twee ringen in het net zorgen ervoor dat de druk op de vangst wordt verlaagd tijdens het ophalen van het net. Hierdoor vermindert de druk op de vangst, en lopen discards minder beschadigingen op. — Ontwerp van William Hagen, student Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft

6. Drijvers in plaats van pluis

Visserij: Garnalenvisserij
Beschrijving: Netaanpassing waarbij gevist wordt met drijvers in het net. Hierdoor is er minder pluis nodig en het net trekt minder over de zeebodem.

Resultaten: artikel

7. De zeeflap

Visserij: Garnalenvisserij
Beschrijving: Project om selectiviteit in de garnalenvisserij te verbeteren door middel van een zeeflap. De zeeflap wordt bevestigd in het voornet en stelt ondermaatse vis in staat om het net te ontsnappen via de ‘buik’ van het net. Garnalen passeren de mazen van de zeeflap en komen in de kuil terecht.

Resultaten: presentatie, zie hieronder voor een video

Pelagische visserij

8. Heek grid

Visserij: Pelagische visserij
Beschrijving: Deze netinnovatie is bedoeld om de ongewenste bijvangst van heek te voorkomen. Dit wordt gedaan door middel van heek grids: een paneel in het net die heek in staat stelt om te ontsnappen.

Resultaten: Artikel visserijnieuwsrapport (eng)

9. Pelagic Trawl Innovation

Visserij: Pelagische visserij
Beschrijving: Onderzoek naar verschillende grids om ongewenste bijvangst te laten ontsnappen in pelagische netten.

Resultaten: rapport (eng)