Internationale netinnovaties

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan naar netinnovaties om de visserij verder te verbeteren. Wellicht zijn sommige van deze innovaties (in aangepaste vorm) interessant om toe te passen in de Nederlandse visserij en/of kunnen ze dienen ter inspiratie.

1. DiscardLess

Land: Europese Unie (12 landen)
Visserij: Demersale-, pelagische visserij
Beschrijving: DiscardLess is opgezet naar aanleiding van de aanlandplicht. Dit project heeft als doel om kennis en innovatieve toepassingen te ontwikkelen die nodig zijn om ongewenste bijvangst te verminderen. In dit project wordt samengewerkt tussen de visserij, wetenschappers en beleidsmakers om tot dit doel te komen.

Resultaten: rapport (eng)website (eng)

2. Gearing Up – Tool

Land: Verenigd Koninkrijk
Visserij: Demersale-, pelagische visserij
Beschrijving: In dit project worden de resultaten uit onderzoeken die gedaan zijn op vissersschepen, zoals in het DiscardLess project (zie hierboven), verzameld en op een overzichtelijke manier weergegeven met een tool. In deze tool zijn de resultaten te vinden van meer dan 200 testen. Deze testen zijn uitgevoerd in de Nederlandse, Schotse, Deense, Franse, Zweedse, Ierse en Britse visserij.

Resultaten: website (eng)online tool (eng)– zie afbeelding en video hieronder voor een instructie over de tool.

Met de gearing up tool kun je onderzoeksresultaten van netinnovaties inzien. Aan deze afbeelding is een korte instructie toegevoegd over hoe om te gaan met deze tool (zie hier beginnen). — Gearing up

3. Led verlichting I

Land: Schotland (onderdeel van het DiscardLess project)
Visserij: Demersale visserij
Beschrijving: Om ongewenste bijvangst te verminderen is er onderzoek gedaan naar het gebruik van LED verlichting. Hierbij zijn lichtkabels vastgemaakt aan het net. De resultaten toonden o.a. aan dat het licht alleen leidde tot veranderingen in het gedrag van de vis tijdens nachtelijke trekken.

Resultaten: poster (eng)

4. Led verlichting II

Land: Verenigde Staten
Visserij: Heekvisserij
Beschrijving: Om ongewenste bijvangst van chinookzalm in de heekvisserij te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van LED verlichting, welke is bevestigd bij de ontsnappingspanelen in het net. Het licht lokt de ongewenste bijvangst naar een ontsnappingspaneel en op deze manier kan het ontsnappen uit het net.

Resultaten: website (eng), zie video hieronder

5. Zweedse netinnovaties

Land: Zweden
Visserij: Langoustine-, platvis-, en haringvisserij
Beschrijving: Zweedse onderzoeken naar het verbeteren van selectiviteit door middel van netinnovaties in verschillende visserijen. Voorbeelden zijn het verbeteren van het zweedse grid in de garnalen en langoustinevisserij en verbeterde netontwerpen in de haringvisserij om koolvis te laten ontsnappen.

Van 15 tot 18 april 2018 reisde een groep Nederlanders bestaande uit visserijvertegenwoordigers, vissers en nettenmakers, af naar Gotenburg (Zweden). Doel van de reis was om de behaalde resultaten, met name op het gebied van de visserij op Noorse kreeft, en de plannen binnen het project Netinnovatie Kottervisserij deel 2 met de Zweedse visserijsector en met onderzoekers te delen en om te leren van het Zweedse visserijonderzoek. — Nederlandse Vissersbond

Resultaten: reisverslag studiereisrapport (eng)

6. Seltra

Land: Ierland
Visserij: Langoustinevisserij
Beschrijving: Om bijvangst van vis in de langoustinevisserij te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een ontsnappingspaneel boven in het net.

Resultaten: rapport (eng), zie afbeelding hieronder

{{Missende afbeelding (6200-seltra-sorting-box) http://vistikhetmaar.nl/app/uploads/2018/11/Seltra-Sorting-Box.jpg }}

7. Freswind

Land: Duitsland
Visserij: Demersale visserij
Beschrijving: Een netinnovatie gericht op het verminderen van bijvangst van platvis in de demersale visserij op rondvis. Het idee is ontstaan door gebruik te maken van het verschil in gedrag en vorm tussen de soorten vis. De aanpassing aan het net bestaat uit roosters en een deflector om vissen naar het rooster te leiden, waardoor ongewenste bijvangst wordt verminderd.

Werking van het FRESWIND-net: vissen (1) die aankomen in het net worden door de deflector (2) gedwongen om naar de zijkant van het net te zwemmen. Platvissen en kleine kabeljauw kan vervolgens ontsnappen via het ontsnappingsrooster (3). Grote kabeljauw en dikke platvis kan niet door het rooster en zwemmen verder het net in (4). In het neteinde is voor kleine kabeljauw weer de mogelijkheid om te ontsnappen (5). — © Thünen-Institut/OF

Resultaten: website (Duits), zie hier video

8. Flex

Land: Duitsland
Visserij: Demersale visserij
Beschrijving: Net als Freswind is deze netinnovatie gericht op verminderen van bijvangst van platvis in de demersale visserij op rondvis. De netinnovatie bestaat uit een opening aan de onderzijde van het net (envelop), deze opening is voorzien van een horizontaal gespannen draad. Voor de opening bevinden zich voorwerpen waardoor rondvissen gestimuleerd worden om de opening te vermijden.

Resultaten: rapport (eng), zie hier video

9. Flexselect

Land: Denemarken
Visserij: Langoustinevisserij
Beschrijving: Het voorkomen van ongewenste bijvangst van rond- en platvis door met behulp van touwen die bevestigd zijn voor de opening van het net. Deze touwen hebben een afschrikkend effect op de vissen.

Resultaten: Rapport (eng), zie afbeelding hieronder

De Flexselect netinnovatie maakt gebruik van touwen die voor het net zijn bevestigd om de sneller zwemmende vis af te schrikken. Op deze manier wordt ongewenst bijvangst verminderd. — DTU Aqua

10. Precision Seafood Harvesting

Land: Nieuw-Zeeland
Visserij: Pelagische visserij
Beschrijving: Een revolutionaire vistechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een grote PVC buis in plaats van een net. De vis komt onbeschadigd en levend aan boord. Ongewenste bijvangst kan levend weer overboord worden gezet.

Resultaten: website (eng), zie video hieronder

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

11. Fisheye

Land: Australië
Visserij: Garnalenvisserij
Beschrijving: De fisheye is een opening die wordt gevormd door een driehoekig frame in het net, zoals te zien in de afbeelding hieronder. Deze netinnovatie zorgt voor minder bijvangst van vis in de garnalenvisserij.

Resultaten: website (eng), zie afbeelding en video hieronder.

{{Missende afbeelding (6203-kon-fisheye-brd) http://vistikhetmaar.nl/app/uploads/2018/11/Kon-Fisheye-BRD.jpg }}

12. Eco Trawl

Land: Noorwegen
Visserij: Demersale-, pelagische visserij
Beschrijving: Een innovatie waarbij borden worden vervangen door elektrische propellers met als doel om efficiënter te vissen, de bodem minder te beroeren en brandstof te besparen.

Resultaten: website (eng)artikel (eng)

13. Deep Vision

Land: Noorwegen
Visserij: Demersale-, pelagische visserij
Beschrijving: Dit is een camerasysteem dat aan een sleepnet wordt bevestigd. Hierdoor bepaalt dit systeem tijdens een trek al welke soort vis er gevangen wordt en meet de lengte en gewicht van de vis in het net. Deze techniek zal in 2019 commercieel beschikbaar worden gesteld.

Resultaten: Zie hieronder voor een video