Gedrag doelsoort

Voor netinnovaties is het belangrijk om te weten hoe de doelsoort zich onder water en in het net gedraagt. Die informatie kun je gebruiken om effectiever en/of selectiever te kunnen vissen. Met kennis over het vluchtgedrag van de vis, kun je namelijk ook proberen de ongewenste bijvangst onderwater te laten ontsnappen.

Natuurlijk hebben vissers door de jaren heen veel kennis opgebouwd over visserijtechniek. Daarentegen blijft het toch vooral gissen naar wat er precies onder water in het net gebeurt. Tegenwoordig kan er met behulp van onderwatercamera’s in het net gekeken worden naar het gedrag van de verschillende soorten vis. Dit is wel afhankelijk van de omstandigheden, zo moet er voldoende licht zijn en kan dit niet op te grote dieptes. Binnen het kennisdossier zijn voor een aantal soorten en vistechnieken onderwateropnames te vinden die een inkijkje geven in wat er onderwater gebeurt.

Puls op tong

Wageningen Marine Research heeft opnames gemaakt van het gedrag van de verschillende vissoorten in een net. Door dit te bestuderen kunnen nieuwe ideeën worden opgedaan voor het gericht ontwikkelen van een selectiever visnet voor de tongvisserij. Het uitgangspunt hierbij is dat met kennis van het gedrag van tong deze gescheiden kan worden van de overige vangst. Onderstaande video is een voorbeeld van een opname. De overige video’s zijn hier te vinden.

Noors onderzoek

In Noorwegen experimenteren ze ook met het gedrag van de vis in het net. Een aantal onderzoeken kun je hier vinden. Om ongewenste bijvangst van kabeljauw en schelvis te voorkomen in de flyshootvisserij op platvis, hebben ze de opening heel laag gehouden. Hierdoor kan de platvis wel worden gevangen, maar zwemmen de kabeljauw en schelvis over het net heen.

Scholende vis

Scholende vissen vertonen weer ander gedrag dan platvissen onderwater. Makreel is een voorbeeld van een scholende vis. Het zijn daarentegen wel felle jagers, zoals is te zien in onderstaande video.

Vierkante mazen

In Groot-Brittannië hebben ze gebruik gemaakt van het vluchtgedrag van schelvis in het net. Door vierkante grote mazen aan de bovenkant van het net te gebruiken, kon de ondermaatse schelvis ontsnappen. Deze vissoort probeert namelijk uit het net te vluchten door naar boven te zwemmen.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Visserij op Noorse kreeft

Er zijn ook onderwateropnames gemaakt van de visserij op Noorse kreeft. Door het gedrag van de kreeften en vissen in het net te bestuderen, kon de selectiviteit van deze visserij worden verbeterd. Hieronder een korte video over het project.

Vissen op krabben

Voor de visserij op krabben maakt men vaak gebruik van potten en korven. In onderstaande video is goed te zien hoe deze vismethode onderwater werkt.

Visserij met staande netten op kabeljauw

In onderstaande video is het gedrag van verschillende vissoorten te zien ten opzichte van staande netten bij de visserij op kabeljauw. Hierbij geeft men ook uitleg welke factoren van belang zijn bij het vangstsucces van een staand net.

https://www.youtube.com/watch?v=sdjUaZsC_oA