Samenwerken in de visserij

Samenwerken is belangrijk. Henry Ford, grondlegger van autofabrikant Ford en uitvinder van de lopende band, zei ooit: ‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes’. Je kunt op allerlei verschillende onderwerpen samenwerken met je bemanning en met andere bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd kun je ook op veel verschillende manieren samenwerken; dat heet “samenwerkingsvormen”.

Samenwerkingsvormen kun je opdelen in drie verschillende categorieën, namelijk:

  1. Horizontale samenwerking
  2. Verticale samenwerking
  3. Internationale samenwerking

Horizontale samenwerking

Bij horizontale samenwerking moet je denken aan samenwerken met andere visserijbedrijven, dus vissers die met andere vissers samenwerken. Hierbij hoef je niet per se samen te werken met visserijbedrijven die vergelijkbaar zijn met je eigen bedrijf. Soms is het juist goed om eens samen te werken met vissers die een totaal ander type visserijbedrijf hebben. Op die manier kun je misschien nieuwe ideeën krijgen die je kunt gebruiken voor je eigen bedrijf.

Horizontale samenwerking, oftewel vissers die met vissers samenwerken. In de praktijk kan dat soms nog best lastig zijn. — Bas Kohler

Je kunt horizontaal samenwerken op verschillende manieren, bijvoorbeeld door samen in te kopen, samen te verkopen en samen kennis te delen. Vaak gebeurt dat al in de coöperatie, maar het kan bijvoorbeeld ook door aan het einde van de week eens een bak koffie te drinken met andere schippers of bemanningen en dan je ideeën en kennis te delen. Je kunt ook nog nauwer met elkaar samenwerken door bijvoorbeeld elkaars schepen, machines en gebouwen te gebruiken, of door samen een gezamenlijk bedrijf te runnen, zoals bijvoorbeeld bij de MDV1 van de families Romkes en Kramer.

Verticale samenwerking

Bij verticale samenwerking gaat het om samenwerken met andere bedrijven in de bedrijfskolom. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan samenwerken met handelaren. De laatste jaren hebben we gezien dat vishandelaren samen met visserijbedrijven één of meer kotters gebruiken. Samenwerken moet natuurlijk geen doel op zich zijn, het moet beide partijen iets opleveren. Als je als bedrijven wederzijds afhankelijk bent van elkaar, dan is het belangrijk om een goede relatie met elkaar op te bouwen. Ook daar is goede en open communicatie belangrijk en kan het heel nuttig zijn om advies te vragen aan de accountant over de vorm waarop je het beste kunt samenwerken.

Samenwerken is zoeken naar gedeelde belangen. — Bas Kohler

Internationale samenwerking

Bij internationale samenwerking gaat het om samenwerking met bedrijven en organisaties buiten Nederland. Door te leren van vissers in andere landen, hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zo hebben Nederlandse vissers bijvoorbeeld het flyshooten, twin-en quadriggen overgenomen van vissers uit andere landen. Er zijn ook regelmatig reizen naar het buitenland die door visafslagen, accountantskantoren of andere partijen georganiseerd worden, om te zien hoe vissers in andere landen het doen.

Door internationale samenwerking kan men ook inspiratie opdoen die kan leiden tot creatieve ideeën en oplossingen. — Bas Kohler

Bij de flyshootvisserij hebben we gezien hoe Nederlandse vissers afspraken maakten met vissers uit andere landen over bijvoorbeeld visgebieden en tuigen die gebruikt zouden worden.  Door te overleggen vonden ze een oplossing die voor alle partijen werkbaar is. Ook zulk overleg is belangrijk. Vaak gebeurt dat door de overkoepelende visserijorganisaties. Meer informatie over samenwerkingsvormen in de visserij kan men hier vinden.