Politieke besluitvorming

Als visser krijg je te maken met allerlei ingewikkelde regels, verplichtingen en administratie. Het is vaak onduidelijk wie deze regels bepaalt en hoe en waarom ze tot stand komen. Zo zijn er voor alle schepen regels over:

  • hoe je moet communiceren op zee;
  • hoeveel uur de bemanning mag werken;
  • welke opleiding en certificaten je nodig hebt en;
  • wat je met je afval moet doen.

Voor de visserij gelden daarnaast nog aanvullende regels. Voorbeelden hiervan zijn hoeveel vis je mag vangen, welke soort je mag vangen en welke netten je mag gebruiken. Die regels worden op verschillende niveaus afgesproken. Wie maken dan die regels? En hoe verhouden verschillende instanties en verdragen of akkoorden zich tot elkaar?

In dit kennisdossier gaan we in op het politieke besluitvormingsproces. Zo zijn beleidsmakers actief op internationaal, Europees en Nederlands niveau. Er wordt een beeld geschetst van hoe de politieke besluitvorming in elkaar steekt. We leggen enkele belangrijke verdragen uit en geven een overzicht van de politieke besluitvorming in de visserij op verschillende niveaus. Daarnaast bespreken we enkele praktijkvoorbeelden. Doordat het een ingewikkeld onderwerp is zal dit geen compleet verhaal zijn. Het doel van dit kennisdossier is dan ook niet om álles uit te leggen, maar om een globaal overzicht te geven.

Cees & Cas: Politieke Besluitvorming