Familiebedrijven in de visserij

De sterke kanten van familiebedrijven zijn de betrokkenheid bij het bedrijf en het ondernemerschap dat in de genen zit. Zwakke punten kunnen zijn dat iemand in een familiebedrijf drie rollen tegelijk heeft, met drie verschillende doelen:

  1. die van familielid (iedereen moet gelukkig zijn);
  2. die van eigenaar (het bedrijf moet winst maken); en
  3. die van directeur (ervoor zorgen dat op elke positie de juiste persoon zit).
Het hebben van meerdere rollen binnen een familiebedrijf kan soms lastig zijn. — Bas Kohler

Dat kan samenwerking en communicatie binnen het bedrijf, maar ook binnen de familie, bemoeilijken. Tijdens een speciaal voor vissers georganiseerde bijeenkomst is er over familiebedrijven en samenwerkingsvormen in de visserij gesproken. Via deze link kun je informatie vinden over wat er die dag besproken is. Ook in onderstaande video komen familiebedrijven ter sprake.

Eigenschappen familiebedrijf

Familiebedrijven maken in verhouding meer winst dan andere (beursgenoteerde) bedrijven en bestaan vaak langer. De eigenschappen die een familiebedrijf bijzonder en ook succesvol maken zijn:

  • Leiderschap: het maken van daadkrachtige beslissingen, niet alleen snel, maar ook gedurfd en origineel.
  • Lange termijn: er wordt gedacht in generaties en jaren en niet op korte termijn.
  • Saamhorigheid: de band binnen de familie is sterk, maar vaak is de band met werknemers dit ook. In sommige gevallen werken werknemers ook al generaties lang bij het bedrijf.
  • Verbinding: het bedrijf is vaak ingebed in de regio en heeft daardoor een sterke band met de omgeving.
  • Familieleden zijn vaak bereid mee te helpen met de financiering van het bedrijf. Dat gaat vaak in vertrouwen, en met soepeler voorwaarden dan banken hanteren. In moeilijke tijden kan dat het bedrijf helpen.

Onderstaande video laat twee voorbeelden zien van succesvolle familiebedrijven. Zo komt de kracht van het familiebedrijf ter sprake, maar ook de mogelijke valkuilen.

Lessen familiebedrijf

Er zijn ook mensen die twijfelen of familiebedrijven lang kunnen bestaan. Het komt vaker voor dat familiebedrijven in de derde generatie in de problemen komen. Men zegt dan ook weleens: ‘Je hebt de verwervers, dan de ervers en ten slotte de bedervers.’ Maar onderzoek naar de 250 grootste familiebedrijven ter wereld toonde juist aan dat meer dan een derde van hen al ruim honderd jaar bestaat. Het onderzoek keek vervolgens naar wat voor lessen deze familiebedrijven van meer dan honderd jaar te bieden hebben voor een lang leven van het familiebedrijf. Uiteindelijk kwam men tot tien lessen, het gehele onderzoek is hier te vinden.

Bij veel familiebedrijven wordt gedacht in generaties en jaren en niet op korte termijn. — Bas Kohler

Familiebedrijven in de visserij

De laatste jaren zijn verschillende boeken verschenen waarin familiebedrijven in de visserijsector aan bod komen. In het boek “Visserijondernemers aan het woord – Interviews over businessplannen in de Nederlandse kottervisserij” wordt zowel het proces als het resultaat van het maken van businessplannen omschreven. Het is interessant om te lezen hoe deze ondernemers, vaak samen met de familieleden, nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Via onderstaande video krijg je ook een goede indruk over het functioneren van een familiebedrijf in de visserij.

In het boek “Met de kop in de wind” wordt de geschiedenis van 25 bedrijven in de visserijsector belicht. Ook dit boek laat zien hoe het er in familiebedrijven aan toe gaat: hoe samen besluiten genomen worden, moeilijkheden het hoofd geboden en schoondochters en -zonen in de familie opgenomen worden.