Afval spoorboekjes

Aan boord van een visserschip heb je verschillende afvalstromen. Hierbij kun je denken aan de volgende afvalstromen:

  • huishoudelijk afval;
  • net afval;
  • pluis;
  • oliehoudend afval;
  • klein chemisch afval (KGA);
  • Fishing for litter afval (opgevist afval).

In een afval spoorboekje staat aangegeven waar je deze stromen per haven kunt inleveren.

De verschillende afvalstromen vanuit de visserijsector. Bron: visserijvooreenschonezee.nl

Afval afgifte op de haven

Zodra een kotter in de haven komt willen ze aan boord het afval kwijt. Niet al dit afval is hetzelfde, het afval moet in verschillende afvalstromen worden afgegeven. Op iedere haven is de afvalafgifte anders geregeld, vandaar dat er behoefte is aan een overzicht per haven. Dit overzicht is weergegeven in de afvalspoorboekjes. Zo weet elke visser waar hij het afval kan inleveren. Deze zijn nu gebundeld op de website ‘Visserij voor een schone zee‘. Hieronder zie je een voorbeeld van een afvalspoorboekje.

Voorbeeld van een afvalspoorboekje. Het geeft informatie over de afgifte van de verschillende afvalstromen. Je kunt ook zien waar je nieuwe fishing for litter zakken kunt halen. Contactgegevens staan hier ook vermeld. Bron: KIMO

De verschillende havens

Het doel van deze afvalspoorboekjes is om het afgeven van afval zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken in de verschillende havens. Hierbij hebben de verschillende partijen een bepaalde taak. Een overzicht van de verantwoordelijkheden voor de afgifte van afval is hier te vinden. Hieronder kun je afvalspoorboekjes voor de verschillende havens vinden:

Door het vereenvoudigen van de afvalafgifte hoopt de visserijsector samen met de andere Green Deal partners de afvalkringloop te sluiten. Met behulp van de bemanningen aan boord kan het ‘Fishing for litter’-afval en al het operationeel- en huishoudelijk afval apart worden ingezameld. Op deze manier kan iedere visser bijdragen aan een nog betere recycling en optimale verwerking van afvalstoffen. De onderstaande afbeelding laat bijvoorbeeld zien dat je nog veel bruikbare producten van afval kan maken.

Afval kan gebruikt worden als grondstof voor veel producten. Bron: visserijvooreenschonezee.nl