Aan de slag met de RI&E

Er is een digitale branche RI&E tool beschikbaar die samen door veiligheidsexperts en vissers is samengesteld en die is afgestemd op de kottervisserij. De RI&E voor de kottervisserij kun je vinden via deze link: RI&E tool kottervisserij.

Deze digitale RI&E tool doorloop je in enkele stappen. Allereerst start je met een vragenlijst. De vragenlijst behandelt onderstaande onderwerpen.

Dit zijn de onderwerpen die ter sprake komen bij het invullen van de vragenlijst van de RI&E-tool. — Online Interactive Risk Assessment

De vragenlijst behandeld alle risico’s die je dient te inventariseren. Na het invullen van de vragenlijst heb je alle mogelijke risico’s geïnventariseerd. Nu de inventarisatie is afgerond, is het van belang de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Hiervoor stel je een plan van aanpak op. De digitale RI&E tool genereert automatisch een plan van aanpak. Verder zijn sommige veelvoorkomende risico’s al uitgewerkt in veiligheidsinstructies.

In de veiligheidsinstructies staan risicovolle situaties uitgewerkt. Ze beschrijven daarnaast de meest voorkomende gevaren en geven een overzicht van maatregelen die je kunt nemen. Deze veiligheidsinstructies en bijbehorende maatregelen zijn te vinden in het artikel Hulp bij plan van aanpak. In dit artikel is nog meer informatie over de RI&E en de hulpmiddelen te vinden om de veiligheid aan boord te verbeteren. Uiteindelijk dien je een actieplan op te stellen en alle maatregelen uit te voeren.

Zodra je de vragenlijst hebt doorlopen, kun je beginnen met het plan van aanpak. Hierbij ga je per geïnventariseerd risico bepaalde maatregelen opstellen. — Online Interactive Risk Assessment

Samen uitvoeren

Het is belangrijk om het plan van aanpak en het actieplan samen met de hele bemanning op te stellen. Op die manier kun je gezamenlijke afspraken maken over welke maatregelen je neemt om een risico te verkleinen. Door samen na te denken over de risico’s en een beslissing te nemen over de maatregelen die je neemt, zal de bemanning eerder geneigd zijn de maatregelen na te leven.

Door de gehele bemanning te betrekken bij de RI&E kunnen situaties zoals hierboven geschetst vermeden worden.

Rapportage

De ingevulde vragenlijst en het uitgevoerde plan van aanpak dien je uiteindelijk te rapporteren. Met het doorlopen van de RI&E zijn er afspraken gemaakt. Daarnaast heb je samen veiligheidsinstructies en protocollen opgesteld. We raden aan al deze afspraken, protocollen en het plan van aanpak (inclusief bewijs van uitvoering) te bewaren in een aparte map aan boord die inzichtelijk is voor de bemanning en de inspectie. Wanneer er controle komt kun je deze map er zo bij pakken. Bovendien moet de bemanning in staat zijn om vragen over de inhoud van de RI&E te kunnen beantwoorden. Zij kunnen daarvoor ook de map raadplegen.

Vernieuwde RI&E

De digitale branche RI&E is in 2021 vernieuwd en goedgekeurd. Als je deze vernieuwde digitale RI&E doorloopt, dan hoef je de RI&E niet meer te laten toetsen door een zogenaamde kerndeskundige. Hiermee bespaar je weer tijd en geld. Een overzicht van alle veranderingen is te zien via deze link.

De vernieuwde RI&E is weer drie jaar geldig. Wees je ervan bewust dat een RI&E een levend document is, want de arbeidsomstandigheden veranderen altijd aan boord. De uitbraak van COVID-19 is daar een goed voorbeeld van. Door deze uitbraak zijn er nieuwe maatregelen ingevoerd en deze zijn ook opgenomen in de vernieuwde RI&E. Daarnaast is het ook voor de verzekering van belang dat je de RI&E af en toe doorloopt en waar nodig bijwerkt.

Het is goed om de RI&E af en toe te doorlopen en aan te passen. Daarnaast kan het ook van meerwaarde zijn om dit met elkaar te doen. Zo kun je van elkaar leren, net als deze vissers in Lauwersoog. Bron: Nederlandse Vissersbond

Voordelen op een rij

Door gebruik te maken van een digitale branche RI&E in plaats van een gewone RI&E worden kosten en tijd bespaard. De voordelen:

  • Eenvoudig zelf uit te voeren door schipper en bemanning;
  • Is een erkende RI&E en er hoeft dus geen erkenning per schip te worden aangevraagd;
  • Er zijn collectief documenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het maken van de individuele RI&E;
  • De digitale branche RI&E wordt jaarlijks ge-update zodat deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen.