Aan de slag met de RI&E

Er is een digitale branche RI&E tool beschikbaar die samen door veiligheidsexperts en vissers is samengesteld en die is afgestemd op de kottervisserij. De RI&E voor de kottervisserij kun je vinden via deze link: RI&E tool kottervisserij.

Deze digitale RI&E tool doorloop je in enkele stappen. Allereerst start je met een vragenlijst. De vragenlijst behandelt onderstaande onderwerpen.

Dit zijn de onderwerpen die ter sprake komen bij het invullen van de vragenlijst van de RI&E-tool. — Online Interactive Risk Assessment

De vragenlijst behandeld alle risico’s die je dient te inventariseren. Na het invullen van de vragenlijst heb je alle mogelijke risico’s geïnventariseerd. Nu de inventarisatie is afgerond, is het van belang de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Hiervoor stel je een plan van aanpak op. De digitale RI&E tool genereert automatisch een plan van aanpak. Verder zijn sommige veelvoorkomende risico’s al uitgewerkt in veiligheidsinstructies.

In de veiligheidsinstructies staan risicovolle situaties uitgewerkt. Ze beschrijven daarnaast de meest voorkomende gevaren en geven een overzicht van maatregelen die je kunt nemen. Deze veiligheidsinstructies en bijbehorende maatregelen zijn te vinden in het artikel Hulp bij plan van aanpak.  In dit artikel zijn nog meer informatie over de RI&E en hulpmiddelen te vinden om de veiligheid aan boord te verbeteren. Uiteindelijk dien je een actieplan op te stellen en alle maatregelen uit te voeren.

Zodra je de vragenlijst hebt doorlopen, kun je beginnen met het plan van aanpak. Hierbij ga je per geïnventariseerd risico bepaalde maatregelen opstellen. — Online Interactive Risk Assessment

Samen uitvoeren

Het is belangrijk om het plan van aanpak en het actieplan samen met de hele bemanning op te stellen. Op die manier kun je gezamenlijke afspraken maken over welke maatregelen je neemt om een risico te verkleinen. Door samen na te denken over de risico’s en een beslissing te nemen over de maatregelen die je neemt, zal de bemanning eerder geneigd zijn de maatregelen na te leven.

Door de gehele bemanning te betrekken bij de RI&E kunnen situaties zoals hierboven geschetst vermeden worden.

Rapportage

De ingevulde vragenlijst en het uitgevoerde plan van aanpak dien je uiteindelijk te rapporteren. Met het doorlopen van de RI&E zijn er afspraken gemaakt, er veiligheidsinstructies en protocollen opgesteld. We raden aan al deze afspraken, protocollen en het plan van aanpak (inclusief bewijs van uitvoering) te bewaren in een aparte map aan boord die inzichtelijk is voor de bemanning en de inspectie. Wanneer er controle komt kunt u deze map er zo bij pakken. Bovendien dient uw bemanning in staat te zijn vragen over de inhoud van de RI&E te kunnen beantwoorden, zij kunnen ook deze map raadplegen.

Voordelen op een rij

Door gebruik te maken van een digitale branche RI&E in plaats van een gewone RI&E worden kosten en tijd bespaard. De voordelen:

  • Eenvoudig zelf uit te voeren door schipper en bemanning;
  • Is een erkende RI&E en er hoeft dus geen erkenning per schip te worden aangevraagd;
  • Er zijn collectief documenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het maken van de individuele RI&E;
  • De digitale branche RI&E wordt jaarlijks ge-update zodat deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen.