Onder constructie

Het onderdeel Bemanningzaken op Vistikhetmaar zal in de toekomst nog verdere invulling krijgen.

Bemanningszaken zal uiteindelijk bestaan uit vijf thema’s:

  1. Vaarbevoegdheid
  2. Veiligheid
  3. Buitenlandse vissers
  4. Werknemer of maatschapvisser
  5. Overzicht (inter)nationale verdragen en wet- en regelgeving.