Opdrachten SW6

In de volgende serie opdrachten gaan we een bovenzijde van een boomkornet maken zoals hieronder is afgebeeld. Ieder perk maken we steeds volgens hetzelfde principe. Het is daarom erg belangrijk dit principe te leren, als je dit begrijpt dan kun je daarna namelijk elk net maken. Tevens is dit hetzelfde principe dat je gebruikt bij het maken van een “groot” net.

Voordat je een net kunnen maken heb je een tekening nodig. Daarna moet je gaan berekenen hoeveel net je nodig hebt om elk perk te kunnen maken. Voordat je kunt starten zullen er nog wel meer vragen beantwoord moeten worden.

1Opdracht 1

Hieronder is het bovenste perk afgebeeld.

Vraag 1. Hoeveel net hebben we nodig om dit perk te maken?

Nu kun je daar aan de hand van de volgende stappen het bovenste perk van maken.

Als je bovenstaande stappen goed hebt uitgevoerd, dan ziet het eruit zoals hieronder.

Het perk is aan de bovenkant dus 1 T te smal (het moet 34 T worden). Daarnaast is het ook niet diep genoeg, want het is 7,5 N terwijl het 8 N moet worden. Dit kun je oplossen door er aan de bovenkant een halve maas aan te breien, Je moet de naald opzetten en eindigen op het lange eind.

2Opdracht 2

In deze opdracht gaan we het 2e perk maken van de bovenzijde van een boomkornet. Het is het perk dat onder het perk past welke je gemaakt hebt bij opdracht 1. Dit perk maken we volgens hetzelfde principe. We zullen dit op dezelfde manier behandelen en beschrijven zoals we dit hebben gedaan bij opdracht 1. Het is teven hetzelfde principe dat je gebruikt bij het maken van een ‘groot’ net.

Hieronder is het perk afgebeeld.

Vraag 2. Hoe groot moet het stuk net zijn dat we nodig hebben om bovenstaand perk te maken?

Nu kun je daar aan de hand van de volgende stappen het bovenste perk van maken.

Als je bovenstaande stappen goed hebt uitgevoerd, dan ziet het eruit zoals hieronder.

Het perk is dus aan de bovenkant 1 T te smal (het moet 26 T worden). Daarnaast is het niet diep genoeg, het is namelijk 7,5 N en het moet 8 N worden. Dit perk zet je vervolgens onder het perk wat je gemaakt hebt bij opdracht 1. Hierdoor komt er boven aan het perk een 1/2 N bij zodat het 8 N wordt. Er komt ook aan beide kanten een 1/2 T bij zodat het dan 26 T wordt.

3Opdracht 3

In deze opdracht gaan we het 3e perk maken van de bovenzijde van een boomkornet. Dit perk hoort bij opdrachten 1 en 2. Het is het perk dat onder het perk past welke je bij opdracht 2 hebt gemaakt. Ook dit perk maken we volgens hetzelfde principe. We zullen het op dezelfde manier behandelen en beschrijven zoals dat gedaan is bij opdrachten 1 en 2. Het is tevens hetzelfde principe dat je gebruikt bij het maken van een ‘groot’ net.

Hieronder is het perk afgebeeld.

Vraag 3. Hoe groot moet het stuk net zijn dat we nodig hebben om bovenstaand perk te maken?

Nu kun je daar aan de hand van de volgende stappen het bovenste perk van maken.

Als je bovenstaande stappen goed hebt uitgevoerd, dan ziet het eruit zoals hieronder.

Het perk is dus aan de bovenkant 1 T te smal (het moet 18 T worden). Daarnaast is het niet diep genoeg, want het is 7,5 N en het moet 8 N worden. Dit perk zet je onder het perk dat je gemaakt hebt in opdracht 1. Hierdoor komt er boven aan het perk een 1/2 N bij zodat het 8 N wordt. Er komt ook aan beide kanten een 1/2 T bij zodat het dan 18 T wordt.

4Opdracht 4

In deze opdracht ga je het 4e en laatste perk van de bovenzijde van een boomkornet maken. Dit perk hoort bij opdrachten 1, 2 en 3. Het is het perk dat onder het perk van opdracht 3 past. Dit perk is de bovenkant van de kuil. Het is een recht stuk net van 7,5 N diep en 10 T breed. Je kunt dit net gewoon uitsnijden en onder het perk van opdracht 3 zetten. Let erop dat je opzet op het been van dit perk en ook eindigt op het been van dit perk.

Hieronder is het perk met de afmetingen afgebeeld.

5Opdracht 5

In deze oefening gaan we de onderzijde van een boomkornet maken. De tekening staat hieronder.

Het maken van de onderzijde is stap voor stap beschreven.

Stap 1. Neem een stuk net van 37 T breed en 6,5 N diep.

Stap 2. Snij er een stuk af van 13 T breed. Er blijft dan een stuk net over van 23,5 T breed, want je snijdt ook een halve maas kapot.

Stap 3. Van het stuk net van 13 T bij 6,5 N maak je perk E (de buik) van het net. Je doet dit als volgt. Allereerst neem je de kant met de hele N boven. Snij een paar mazen uit de hoek een ‘lang eind’ en daarna een N, dan 4 benen, 1 been minder dan op de tekening staat aangegeven. De tweede keer snijden we 1 N 5 B, zoals te zien is in de rechter onderstaande tekening.

Startsituatie

Na volbrengen stap 3

Vervolgens draai je het stuk dat er is afgevallen om en zet je dat er aan de andere kant tegenaan. Je hebt dan perk E (de buik) van het net, zoals je hieronder kunt zien.

Stap 4. Van het andere stuk maken we de perken A, B, C en D (vlerken) van de onderzijde. De afmetingen staan hieronder. 

Let erop dat je begint te snijden aan de zijde waar je de hele kant maas hebt. Snij een paar mazen uit de kant een ‘lang eind’ en daarna allemaal benen.

Neem het stuk dat er afvalt en zet dat er aan de andere kant tegenaan.

Je krijgt dan een stuk van 23 T breed en 6,5 N diep.

Snij daarna 4 stukken van 5 T breed, dit zijn de vlerkstukken.

Zet daarna het hele net in elkaar zoals op de tekening hieronder. Let er op dat de snitten in de vlerk doorlopen met allemaal benen, dus geen N! Als je de buik aan de vlerken zet moet je opzetten op het lange eind.Brei gelijktijdig het juiste aantal mazen (6) in het midden.

6Opdracht 6

Voor deze opdracht nemen we het net uit opdracht 5. Deze opdracht bestaat uit vier onderdelen!

7Opdracht 7

In deze opdracht ga je nog een keer een onderzijde van een boomkornet maken. Je gaat eerst uitrekenen hoe groot het stuk net moet zijn om een perk te maken! De tekening van de onderzijde staat hieronder.

Maak perken A en B van 6 T (6 ronde mazen). Hiervoor dien je dus van 7 T uit te gaan.

Lever de berekeningen en tekeningen in. Als ze goed zijn kun je verder met vraag 8.

8Opdracht 8

In deze opdracht ga je het net maken zoals je in opdracht 7 berekend hebt. De tekening kun je hieronder nogmaals vinden.

Voor het maken van het net doorloop je de volgende stappen:

  1. Maak perk E op de geleerde manier.
  2. Maak perk C en D op de geleerde manier.
  3. Zet perk C en D op perk E.
  4. Maak perk A en B op de geleerde manier.
  5. Zet perk A en B op perk C en D.
  6. Boet bovenaan perk A en B een halve (N) maas.
  7. Boet langs de perken C en D een versteviging met minderingen van twee mazen. Dit heb je ook in opdracht 5 gedaan.

9Opdracht 9

In deze opdracht ga je nogmaals de onderkant van een boomkornet maken. De tekening staat hieronder.

Voer nu de volgende stappen uit:

  1. Maak uit één stuk net de bovenstaande onderzijde.
  2. Het stuk net is 29 T breed en 5,5 N diep.
  3. Maak eerst perk E en daarna de perken A tot en met D.