Arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord

Dat de visserijsector niet zonder mensen kan is een open deur. Zorg voor mensen is daarbij belangrijk en dat vraagt om goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Deze zijn gezien de aard van de visserijsector van groot belang. Hierover zijn internationaal ook afspraken gemaakt, welke te vinden zijn in de ILO Work in Fishing Convention (C188).

Deze conventie geeft standaarden voor bescherming van alle vissers op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals arbeidscontracten, rusttijden, accommodatie en medische keuring. In onderstaande video legt men het belang van internationale afspraken over arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord uit, want in veel landen werken vissers nog onder onveilige omstandigheden (de video is in het Engels).

Voordat een conventie in werking treedt moet het geratificeerd worden (door genoeg landen worden goedgekeurd). Dat is gebeurd op 16 november 2016 en daarom zal de conventie in werking treden vanaf 16 november 2017. Nederland heeft het arbeidsverdrag geratificeerd en daarmee zijn de regels ook voor Nederlandse vissersschepen van toepassing.

Verder moeten Nederlandse vissersvaartuigen er ook rekening mee houden dat ze hierop gecontroleerd kunnen worden zodra ze de havens bezoeken van landen die het verdrag ook hebben geratificeerd. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel ”Inwerkingtreding van de Work in Fishing Convention, 2007”.

De International Labour Organization (ILO), ook wel Internationale Arbeidsorganisatie genoemd in het Nederlands, is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De ILO houdt zich onder andere bezig met goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor werknemers. — International Transport Workers’ Federation

Hulp bij veiligheid aan boord

Het belang van veiligheid geldt voor vissersvaartuigen, maar ook voor de verwerkende industrie/groothandel en de visdetailhandel. Veiligheid, denk aan mesvaardigheid voor de verwerking van vis, maar ook de risico’s aan boord van de schepen vragen aandacht. Ook fysieke belasting, denk aan rug en sta-problemen, maar ook het werken in koude ruimtes, vormen reële bedrijfsrisico’s in de visserij.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp wat serieus genomen moet worden. — Bas Kohler

Inmiddels zijn voor de verschillende delen van de sector zogenaamde digitale RI&E’s (Risico Inventarisatie en Evaluatie) ontwikkeld, zoals de RI&E kottervisserij. Met behulp van de RI&E kunt u uw risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen uw bedrijf in kaart brengen.

Daarnaast heeft de Europese Unie heeft een gids ontwikkeld die vissers hierbij kan helpen. Daarin staat onder andere beschreven hoe om te gaan met brand aan boord, onderkoelingsverschijnselen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze gids is hier te vinden.

Ook heeft de Europese Unie een gids opgesteld voor risicopreventie op kleine vissersvaartuigen (<15 meter). Vrijwel alle informatie die je nodig hebt op het gebied van veiligheid op kleine vissersvaartuigen valt hierin te vinden. Klik hier voor de gids.

Een goede voorbereiding is belangrijk. In noodsituaties telt iedere seconde. — Bas Kohler

Trainingen

Er zijn ook verschillende trainingen die men kan volgen om goed voorbereid te zijn op eventuele noodsituaties. Hieronder zie je een aantal beelden van een Personal Survival Training. Natuurlijk ga je er vanuit dat je het nooit nodig zult hebben in de praktijk, maar mocht het gebeuren dan ben je wel goed voorbereid. Iedere seconde telt dus het is handig om precies te weten wat je in iedere situatie moet doen.

Verder is het ook belangrijk om regelmatig de veiligheidsmiddelen, zoals brandblussers en zwemvesten, te checken. Het is bijvoorbeeld erg vervelend als je merkt dat je zwemvest niet goed werkt op het moment dat je het vest echt nodig hebt. Praat met elkaar over de veiligheid aan boord, denk er met elkaar over na en neem niet pas maatregelen nadat het een keer is misgegaan.

Covid-19

In het kader van covid-19 dienen vissers ook verschillende maatregelen te nemen om de veiligheid aan boord te kunnen waarborgen. Zo is hier (Engels) een veiligheidsinstructies te vinden voor het vervoer van- en naar het vissersschip en hier (Engels) veiligheidsinstructie voor covid-19 aan boord.

Verder dienen sommige schepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) in te vullen. Dit is dus ook van toepassing op zeegaande vissersschepen. Zo is het volgende besloten:

”Vissersschepen die geen internationale reis maken (geen haven in het buitenland aandoen) hoeven geen MDoH voor binnenkomst in te dienen, op voorwaarde dat er maximaal 10 zeevarenden aan boord zijn en er geen bemanningswisseling plaatsvindt op zee of ankerplaats. Indien een havenautoriteit expliciet vraagt om een MDoH dient deze te worden overhandigd. 

Indien er sprake is van een symptoom dat past bij een COVID besmetting of een andere infectieziekte moet alsnog een MDoH worden overhandigd aan de havenautoriteiten.”

Het MDoH formulier is hier te vinden. De Nederlandse Vissersbond heeft ook een beslisboom opgesteld welke hieronder is te vinden.

Een beslisboom van de Nederlandse Vissersbond over de covid-19 maatregelen aan boord. Bron: Nederlandse Vissersbond

De belangenorganisaties in de zeevisserij houden actuele informatie bij rondom de covid-19 pandemie. Hieronder kunt u de links vinden naar de covid-19 informatie voor de volgende belangenorganisaties: