Beveiligd: Alternatief platvistuig

Per 1 juli 2021 is de pulsvisserij verboden binnen de Europese Unie. Dit besluit is genomen na jaren van discussie over de ecologische impact van deze vistechniek, gesteggel over vergunningen en ontheffingen en de procedure die de Nederland op Europees niveau heeft doorlopen. Nu de pulsvisserij verboden is, start de zoektocht naar een alternatief platvistuig.

Al met al is het pulsverbod een hard gelach voor Nederlandse tongvissers. De puls is namelijk ontwikkeld als duurzamer alternatief voor de boomkor. Zo verbruikt de boomkormethode meer brandstof, is er kritiek op de ecologische effecten van deze vistechniek en heeft het verleden aangetoond dat deze vistechniek economisch niet rendabel is als de brandstofprijzen stijgen. Dit alles was ook de aanleiding voor het ontwikkelen van een alternatieve vistechniek en dit werd uiteindelijk de puls.

Veel pulsvissers zijn genoodzaakt om terug te schakelen op de boomkor, maar de toekomst van die vismethode is ook onzeker. Vandaar dat de sector weer volop nadenkt over andere alternatieve vismethodes voor het vangen van platvis. In dit kennisdossier beschrijven we hoe een dergelijke zoektocht verloopt, welke alternatieve methodes er in het verleden al zijn getest. Daarnaast geeft dit dossier een overzicht van de lopende onderzoeken. Tot slot gaat dit dossier ook in op de lessen die geleerd kunnen worden van het pulsdebacle zodat toekomstige innovaties hopelijk wel hun weg weten te vinden op EU-niveau.