WinSizeData
ArtikelInwerkingtreding van de Work in Fishing Convention, 2007: De eerste gevolgen

Inwerkingtreding van de Work in Fishing Convention, 2007: De eerste gevolgen

De ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) treedt op 16 november 2017 in werking voor de landen die het verdrag hebben geratificeerd (hebben goedgekeurd). Dat zijn op dit moment Angola, Argentinië, Bosnië Herzegovina, Congo, Estland, Frankrijk, Litouwen, Marokko, Noorwegen, en Zuid Afrika.

Nederland heeft de Work in Fishing Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) nog niet geratificeerd. Toch kunnen Nederlandse vissers vanaf 16 november 2017 te maken krijgen met dit verdrag. Een havenstaat heeft namelijk het recht om inspecties op naleving van internationale afspraken uit te voeren aan boord van zeeschepen, inclusief zeevissersschepen, die een andere vlag voeren dan de vlag van de havenstaat. Europêche

Hoewel Nederland het arbeidsverdrag nog niet heeft geratificeerd, moet voor Nederlandse vissersvaartuigen die in havens van bovenstaande landen binnenkomen rekening worden gehouden met havenstaatcontrole op naleving ervan. Vaartuigen van landen die het verdrag niet hebben geratificeerd krijgen namelijk geen gunstiger behandeling dan vaartuigen van landen die het verdrag al wel ratificeerden.

Het verdrag geldt voor zowel loondienstvissers als maatschapsvissers. Om een eventuele havenstaatcontrole in Frankrijk, Marokko of Noorwegen goed te kunnen doorkomen moet bij inspectie op z’n minst blijken dat:

 • Geen sprake is van kinderarbeid (alle bemanningsleden moeten hun paspoort bij zich hebben). De minimumleeftijd is 18 jaar. Stagiaires mogen 16 of 17 jaar zijn, maar voor hen gelden aangepaste rusttijden en er moet rekening worden gehouden met hun leeftijd, zodanig dat hun veiligheid en gezondheid niet in gevaar worden gebracht. Ze mogen dan ook geen zware arbeid en nachtarbeid verrichten.
 • Alle bemanningsleden een geldig bewijs van medische geschiktheid voor de zeevisserij bij zich hebben.
 • Het vaartuig voldoende bemand is met vissers die de juiste vaarbevoegdheden hebben (het originele bemanningscertificaat en de originele vaarbevoegdheidsbewijzen moeten aan boord zijn).
 • Aan boord een gedocumenteerd werkschema aanwezig is dat elke visser aan boord ten minste 10 uur rust per etmaal geeft en ten minste 77 uur rust per week.
 • Een actuele bemanningslijst aan boord is. Als bemanningslijst moet de zogenaamde ‘IMO Crew List’ (FAL Form 5) worden gebruikt. Dit mag in elektronische vorm als de lijst geprint kan worden en toegankelijk is voor de inspecteur.
 • Van elk der bemanningsleden een kopie van het maatschapscontract of van de arbeidsovereenkomst aan boord aanwezig is plus de algemene maatschapsvoorwaarden of de collectieve arbeidsovereenkomst. Als niet alle bemanningsleden de Nederlandse taal machtig zijn, moet van deze documenten tevens een vertaling in het Engels aan boord zijn. De contracten moeten een bepaalde inhoud hebben. Bij uw belangenorganisatie kunt u daarover informatie verkrijgen.
 • Als gebruik is gemaakt van een bemanningsbureau (“crewing agent”, “manning agent”) of een uitzendbureau, dit bureau bonafide is. Een havenstaatinspecteur heeft de bevoegdheid de betreffende bemanningsleden hierover te bevragen. In sommige delen van de wereld is dit namelijk een groot probleem, zoals bijvoorbeeld te zien is in onderstaande video (Engelstalig). Zo is er de laatste jaren veel aandacht geweest voor misstanden in Thailand. Maar ook dichter bij huis komen misstanden voor. Zo bleek uit onderzoeken van onder andere The Guardian dat ook in de Ierse en Schotse visserijen misstanden zijn. Het volledige artikel daarover is hier te vinden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij uw belangenorganisatie.

 • Aan boord medische zorg geboden kan worden en dat dat geschiedt door iemand die daarvoor een training heeft gehad (in het bezit is van het certificaat medische zorg aan boord). Bovendien moet de medische uitrusting op orde zijn en tevens voldoen aan Richtlijn 92/29/EEG. Uiteraard moet de radio- en/of satellietuitrusting werken zodat medisch advies kan worden ingewonnen bij de Radio Medische Dienst (RMD).
 • Aan boord een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie aanwezig is (hierover valt meer te lezen in het artikel ”Onderzoeksrapport van een dodelijk ongeval”).
 • De betreffende bemanningsleden een training hebben gehad in het gebruik van het vistuig aan boord en ter verkrijging van kennis over de visserijactiviteiten van met hun vissersvaartuig. Doorgaans voldoen vissers met een Nederlandse S, W of SW opleiding hieraan.
 • Alle bemanningsleden een basisveiligheidstraining voor vissers hebben gevolgd en daarvan een geldig certificaat bij zich hebben.
 • Voor wat betreft maatschapsvissers, de bemanning is verzekerd bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvissers (SFM). Kopieën van de verzekeringsbewijzen dienen aan boord te zijn.
 • De scheepsbeheerder een Protection and Indemnity (P&I)- of soortgelijke verzekering heeft die zijn aansprakelijkheid dekt voor ongevallen, ziekten en overlijden in verband met de uitoefening van het beroep van visser door de bemanningsleden. Een kopie van de polis of een verzekeringsbewijs dient aan boord te zijn.

In dit artikel wordt geen aanspraak gemaakt op juistheid en volledigheid. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De lezer doet er verstandig aan de tekst van het verdrag en de richtlijnen voor havenstaatcontrole te bestuderen. Voor de Nederlandstalige versie van het verdrag klik je hier en voor de Engelse/Franstalige versie klik je hier. Een overzicht van de inhoud van het verdrag staat hieronder.

Het verdrag is opgebouwd uit verschillende delen en artikelen. Hierboven zie je een overzicht van het document om makkelijker en gerichter te kunnen zoeken.

Richtlijnen havenstaatcontrole

De havenstaatcontrole (Engels: Port State Controle) is een middel voor de handhaving van het verdrag. Om de regels uit het verdrag te kunnen handhaven, zijn er ook richtlijnen opgesteld voor de havenstaatcontrole. Hierin staat beschreven waar men tijdens een inspectie op moet letten en welke maatregelen men dient te nemen indien er misstanden aan boord worden aangetroffen. Het boek waarin de richtlijnen voor de havenstaatcontrole staan is hier te vinden. Hieronder zie je het stroomdiagram dat een inspecteur van de havenstaatcontrole dient te volgen tijdens een inspectie.

Hierboven zie je het stroomdiagram wat een inspecteur tijdens de havenstaatcontrole dient te volgen.