WinSizeData
ArtikelVoorbereiden op de Brexit
Dossiers

Voorbereiden op de Brexit

De gevolgen van de Brexit zijn nog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat deze groot kunnen zijn. In dit artikel wordt eerst een overzicht gegeven hoe het staat met de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Daarna volgen er tips en advies over wat je zelf kunt doen om je voor te bereiden op de Brexit.

De onderhandelingen verlopen moeizaam

Nadat de Britten op 29 maart 2017 een officiële opzegbrief hadden verstuurd aan de EU zijn de onderhandelingen gestart. De Britten en de EU hebben twee jaar om tot nieuwe afspraken te komen. Op 29 maart 2019 om 00:00 is de scheiding definitief.

De Britten en de EU hebben twee jaar om tot een afspraak te komen. De Brexit zal op 29 maart 2019 een feit zijn. Nederlandse Omroep Stichting

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn in volle gang en verlopen moeizaam. Waarom deze onderhandelingen zo moeizaam verlopen wordt in onderstaand filmpje op een duidelijke manier uitgelegd.

De belangrijkste vraag bij de Brexit op dit moment is: komen de EU en het VK tot een akkoord over de scheiding vóór 29 maart 2019?

Wat we al weten over de onderhandelingen

Op 13 november 2018 bereikten de EU en het VK een voorlopig akkoord over de scheiding. De Britse regering heeft ingestemd met dit voorlopig akkoord. De 27 overgebleven EU-landen gaven op zondag 25 november 2018, op een speciale top in Brussel, hun goedkeuring. Vervolgens moeten het Europees parlement en het Britse parlement het voorlopig akkoord ook nog goedkeuren. Pas daarna is er een ‘deal’ en zullen de gemaakte afspraken ook echt in werking treden.

Als het lukt om alles vóór 29 maart 2019 goed te keuren, start op 30 maart 2019 de ‘overgangsperiode’. Deze ‘overgangsperiode’ komt er dus alleen wanneer de EU en het VK het eens worden over het hele pakket, zoals hierboven beschreven. Deze periode zal duren tot en met 31 december 2020. Voor de visserij blijft dan alles hetzelfde, er mag ongewijzigd worden gevist in elkaars wateren en er vrije toegang tot elkaars markten. De Britten doen dan ook nog mee met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). In deze ‘overgangsperiode’ wordt er verder onderhandelt over de relatie tussen het VK en de EU na 31 december 2020.

Wat het voor de visserij betekent vanaf 1 januari 2021 is nog niet duidelijk. De Britten hebben een nieuwe wet geschreven voor de visserij (Fisheries Bill). In deze wet wordt een nieuw systeem voor de Britse quota voorgesteld. Ook willen de Britten het vrij handelen van vis met de EU loskoppelen van de toegang tot elkaars water. De EU wil hier niets van weten. De EU wil de toegang tot de Britse wateren behouden en het samen beheren van de visbestanden voortzetten. Dit is ook waar de Nederlandse overheid en de belangenorganisaties zich voor inzetten, zie filmpje hieronder.

Als het in de ‘overgangsperiode’ niet lukt om tot verdere afspraken te komen. Dan zijn de Britse wateren voor vissers uit EU-landen vanaf 1 januari 2021 gesloten en zullen de Britten heffingen gaan betalen op hun leveringen, waaronder vis en visserijproducten, aan de EU. Dit zou dan ook gelden voor Britse vlagschepen als ze aanvoeren in Nederlandse havens.

Een uitgebreidere stand van zaken over de onderhandelingen is hier te vinden.

Als er geen akkoord komt tussen de EU en het VK krijgen we vanaf 30 maart 2019 te maken met een harde Brexit. Bij geen akkoord heeft het VK al aangegeven dat de gemaakte afspraken tussen het VK en de EU over visserij tot eind 2019 zullen blijven staan. Dat geldt dus ook voor de verdeling van de quota en toegang tot de Britse wateren.

Wat betekent de Brexit voor mij?

De Brexit lijkt misschien nog ver weg maar kan elk bedrijf raken. En voorlopig is er nog geen zekerheid over wanneer er wat gaat veranderen. Veranderingen kunnen ingaan vanaf 30 maart 2019 (geen akkoord) of vanaf 1 januari 2021 (wel akkoord). Maar wanneer we weten welke datum het wordt is niet bekend. Daarom is het voorbereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit zeer belangrijk. Hieronder legt Minister Carola Schouten uit waarom het zo belangrijk is dat bedrijven zich voorbereiden op de Brexit.

Hier geven we een overzicht wat je kunt doen om je voor te bereiden op de Brexit:

 • Brexit Impact Scan
  Om je voor te bereiden kun je de Brexit Impact Scan doen van het RVO. Dit is een hulpmiddel voor alle bedrijven in Nederland om erachter te komen of de Brexit effect heeft op jouw bedrijf.
 • Douane, let op: voorbereiden duurt enkele maanden!
  Omdat zakendoen met de Britten waarschijnlijk gaat veranderen heeft de Douane een speciale Brexit pagina geopend.  Hieronder zie je een overzicht van wat in ieder geval moeten gebeuren bij het zaken doen met de Britten.

Overzicht van voorbereiding die gedaan moeten worden als je zaken doet met het VK. Let op: voorbereiden duurt enkele maanden! Douane – Belastingdienst
 • Hulp bij Brexit
  Op deze website van het VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid kun je praktische tips vinden om je voor te bereiden op de Brexit.
 • Brexit Monitor
  Hier vind je een interview met Louwe de Boer van de Ekofish Group waarin hij o.a. advies geeft hoe om te gaan met de Brexit.
 • Brexit Voucher
  Krijg je te maken met de Brexit en wil je meer advies? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies op maat.
 • Britse import en export gids voor vis als er geen deal komt  (Engels)
  Voor Britse vlagkotters en visserijondernemers betrokken bij de import en export van vis naar het VK.