WinSizeData
ArtikelVissersschepen van de toekomst
Vissersschepen van de toekomst

Vissersschepen van de toekomst

Als visserijondernemer wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn op de toekomst van de visserijsector. Daarbij heb je ook een schip nodig welke past bij die toekomst. Maar hoe zien de vissersschepen van de toekomst er dan uit? Hieronder staan een paar van de meest moderne (vissers)schepen op een rij. Voor elk schip kun je een factsheet downloaden om meer over het schip te leren.

Technische ontwikkelingen in schepen staan nooit stil, maar deze ontwikkelingen lijken nu in een sneltreinvaart hun weg te vinden in de praktijk. Dit komt mede door de druk die momenteel op de visserij ligt om verder te verduurzamen en door de veranderende omstandigheden op zee, zoals de krimp van beschikbare visgronden, eisen aan luchtuitstoot en veiligheidseisen. Dit kun je ook teruglezen in het artikel ‘Transitie van de visserijvloot‘.

Het visserschip is natuurlijk van groot belang voor de visser. Schepen zijn na verloop van tijd om verschillende redenen veranderd, verbeterd en moderner geworden.Maritiemefotografie.nl
Bij kotters die gebouwd zijn tot 2010 was er nog niet zoveel aandacht voor de Triple Z ambitie. Dat beeld is de laatste jaren aan het veranderen. Er komt steeds meer aandacht voor brandstofbesparing, veiligheid en duurzaam gebruik van grondstoffen.Wageningen Universiteit

Voorbeelden van moderne vissersschepen

Bij de keuze voor een schip en alle mogelijke innovaties is het wel belangrijk om rekening te houden met de vismethode die je wilt toepassen. Daarom is er ook niet één ontwerp voor een visserschip van de toekomst. Scheepsontwerpen zullen door de verschillende visserijmethoden van elkaar verschillen qua aanpassingen en voor- en nadelen. Daarbij zien we dat meer en meer moderne vissersschepen meerdere visserijmethoden willen kunnen toepassen (multipurpose-schip). Op die manier kunnen visserijbedrijven, als de markt of de situatie daarom vraagt, makkelijker wisselen van vismethode en van doelsoort.

In dit artikel hebben we een aantal moderne vissersschepen op een rij gezet die al in de praktijk rondvaren. Dit biedt een inkijkje in de schepen van de toekomst. Deze lijst is bij lange na niet compleet en zal ook ongetwijfeld in de toekomst worden aangevuld met modernere schepen. Onder de fotogalerij staat per schip een link naar de specifieke factsheet met de meest opvallende en interessante innovatieve kenmerken van dat schip.

Vissersschepen van de toekomst
De MDV-1 is het eerste visserschip dat ging varen op volledig dieselelektrische voortstuwing. Daarnaast zie je de MDV-2, de opvolger van MDV-1.MDV
De SCH-43 is met z'n compacte bouw ook een ander type schip dan gebruikelijk.Koos de Visser
De WR-289 Bona Fide is de eerste garnalenkotter met een overdekt verwerkingsdek en vriescapaciteit.ProSea

Voorbeelden van schepen uit andere maritieme sectoren

Natuurlijk zijn er niet alleen in de visserij allerlei innovatieve ontwikkelingen gaande. Ook in de koopvaardij en maritime services sector zie je velerlei innovaties hun intrede doen die mogelijk ook interessant zijn/kunnen worden voor vissersschepen van de toekomst. Ter inspiratie hebben we een aantal interessante innovatieve kenmerken beschreven voor moderne schepen uit de maritime services sector.

Vissersschepen van de toekomst
De Sleipnir is het grootste kraanschip ter wereld van Heerema.Heerema
Vissersschepen van de toekomst
De ECDS 650 is een elektrisch aangedreven baggerwerktuig van Damen.Damen Shipyards

Bovenstaande schepen zijn nu al in de vaart gebracht. Op de korte termijn is de verwachting dat er meer van dit soort schepen gebouwd gaan worden. Waarschijnlijk zullen de toegepaste innovaties zich nog verder doorontwikkelen. Daardoor zullen de schepen zodoende stapje voor stapje verder verduurzamen. Maar hoe de vissersschepen van de toekomst eruit gaan zien is nog koffiedik kijken. De meest moderne schepen van nu en de voorbeelden in dit artikel schetsen wel al een beeld van wat we kunnen verwachten.