WinSizeData
ArtikelVangstadvies: hoe, wat en waarom

Vangstadvies: hoe, wat en waarom

A.  Waarom zijn er vangstadviezen nodig?

 • Visstanden in Europese wateren, waaronder Noordzee, wordt beheerd door EU
 • GVB, duurzaam beheer o.a. door stellen quota(TAC)
 • MSY concept

Vangstquota – TAC

 • Jaarlijks vastgesteld, verdeling per land
 • Voor vaststellen vangstquotum wordt advies gevraagd aan visserijbiologen (ICES)
  • Boodschap: EU = opdrachtgever, Wetenschap = opdrachtnemer
  • En – Wetenschappers geven advies met welke quota een bepaald beheerdoel bereikt kan worden (bijv. MSY) – Daarom is advies belangrijk!
  • Wanneer worden de adviezen uitgebracht?
 • EU gebruikt advies om voorstel voor quotum op te maken (hier later weer op inhaken zodra advies er is, na sectie B)
  • Boodschap: Vangstadvies is wat anders dan vangstquotum.

B.  Hoe komt een vangstadvies tot stand?

Gegevensverzameling door WMR

 • Wetenschappers gebruiken verschillende soorten gegevens voor hun vangstadvies
 • Vissers leveren belangrijke gegevens aan: Vangstgegevens en samenwerking onderzoek (surveys/discard onderzoek)
 • Voorbeelden welke gegevens worden verzameld, verwijzen naar artikel 4 en 5

Gegevens worden gebruikt om een bestandschatting te doen – ICES

 • Wat is een bestandschatting?
 • Boodschap: is en blijft schatting, voorspelling (analogie met weer)
 • Verwijzen artikel 3 voor hoe je dat dan doet.

Voorbereiding en uitbrengen vangstadvies

 • Bestandschatting wordt beoordeeld en dan advies wordt voorbereid
  • Waarnemersuit visserijsector + natuurorganisaties zijn betrokken!
  • Koppeling beheerdoel EU stuurt vangstadvies
 • Afronding en advies wordt uitgebracht aan Europese Commissie – ICES
  • Wanneer worden de adviezen uitgebracht

C.  Waar wordt het vangstadvies voor gebruikt?

 • Van Advies naar TAC
 • Discussie door de lidstaten
 • Advies Regionale adviesraden (sector + natuurorganisaties)
  • Vangstadvies is belangrijk maar zeker niet het enige, ook de economische positie van vissers en de werkgelegenheid in de visserijsector spelen mee
 • Besluit door de Raad van Ministers (visserij)
  • Belangrijk is dus dat de hoeveelheid vis die gevangen mag worden is vastgesteld door de beheerder, de Europese Unie, en niet door de visserijbiologen!

D.  Samenvatten – Wie doet wat?

 • In de voorgaande stukken komt duidelijk aan bod welke rollen beheerder, wetenschappers, sector en NGO’s spelen. Hier zouden we dat nog kort en overzichtelijk kunnen samenvatten.
 • Infographic om dit overzicht te bieden.

E.  Samenvatten – flowchart puzzel

Verwijzing opnemen naar volgend artikel:

Naast dat het belangrijk is om te weten over het waarom, de wat en hoe van vangstadviezen is het ook van belang om te weten hoe je een vangstadvies leest. Lees in dit artikel over hoe je dat doet.