WinSizeData
ArtikelArbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord

Arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord

Dat de vissector niet zonder mensen kan is een open deur. Zorg voor onze mensen is daarbij belangrijk en dat vraagt om goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Deze zijn gezien de aard van de vissector van groot belang. Hierover zijn internationaal ook afspraken gemaakt, welke te vinden zijn in de ILO Work in Fishing Convention (C188). Die conventie geeft standaarden voor bescherming van alle vissers op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals arbeidscontracten, rusttijden, accommodatie en medische keuring. In onderstaande video legt men het belang van internationale afspraken over arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord uit, want in veel landen werken vissers nog onder onveilige omstandigheden (de video is wel in het Engels).

Voordat een conventie in werking treedt moet die echter geratificeerd worden (door genoeg landen worden goedgekeurd). Dat is gebeurd op 16 november 2016 en daarom zal de conventie in werking treden vanaf 16 november 2017. Hoewel Nederland het arbeidsverdrag nog niet heeft geratificeerd, moet voor Nederlandse vissersvaartuigen er wel rekening mee houden zodra ze de havens bezoeken van landen die het verdrag wel hebben geratificeerd. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel ”Gevolgen ratificatie Work in Fishing Convention, 2007”.

De International Labour Organization (ILO), ook wel Internationale Arbeidsorganisatie genoemd in het Nederlands, is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De ILO houdt zich onder andere bezig met goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor werknemers.International Transport Workers’ Federation

Het belang van veiligheid geldt voor vissersvaartuigen, maar ook voor de verwerkende industrie/groothandel en de visdetailhandel. Veiligheid, denk aan mesvaardigheid voor de verwerking van vis, maar ook de risico’s aan boord van de schepen vragen aandacht. Ook fysieke belasting, denk aan rug en sta-problemen, maar ook het werken in koude ruimtes, vormen reële bedrijfsrisico’s in de visserij.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp wat serieus genomen moet worden.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp wat serieus genomen moet worden.Bas Kohler

Inmiddels zijn voor de verschillende delen van de sector zogenaamde digitale Rie’s, risico inventarisatie en -evaluaties, ontwikkeld. Met behulp van de Rie kunt u uw risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen uw bedrijf in kaart brengen. De Europese Unie heeft een gids ontwikkeld die vissers hierbij kan helpen. Daarin staat onder andere beschreven hoe om te gaan met brand aan boord, onderkoelingsverschijnselen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze gids is hier te vinden.

Ook heeft de Europese Unie een gids opgesteld voor risicopreventie op kleine vissersvaartuigen (<15 meter). Zo’n beetje alle informatie die je nodig hebt op het gebied van veiligheid op kleine vissersvaartuigen valt hierin te vinden. Klik hier voor de gids.

Een goede voorbereiding is belangrijk. In noodsituaties telt iedere seconde.

Een goede voorbereiding is belangrijk. In noodsituaties telt iedere seconde.Bas Kohler

Er zijn ook verschillende trainingen die men kan volgen om goed voorbereid te zijn op eventuele noodsituaties. Hieronder zie je een aantal beelden van een Personal Survival Training. Natuurlijk ga je er vanuit dat je het nooit nodig zult hebben in de praktijk, maar mocht het gebeuren dan ben je wel goed voorbereid. Iedere seconde telt namelijk en in dat geval is het handig om precies te weten wat je in welke situatie moet doen.

Verder is het ook belangrijk om regelmatig de veiligheidsmiddelen, zoals brandblussers en zwemvesten, te checken. Het is bijvoorbeeld erg vervelend als je merkt dat je zwemvest niet goed werkt op het moment dat je hem echt nodig hebt. Praat met elkaar over de veiligheid aan boord, denk er met elkaar over na en neem niet pas maatregelen nadat het een keer is misgegaan.