WinSizeData
ArtikelHoe lees je een vangstadvies?

Hoe lees je een vangstadvies?

In dit artikel vind je een leeswijzer voor het aflezen van een vangstadvies. De laatste vangstadviezen voor de Noordzee zijn hier te vinden: ICES website. Wil je eerst meer weten over hoe een vangstadvies tot stand komt en wat daarvoor nodig is? Lees dan eerst dit artikel.

Om een vangstadvies goed te kunnen begrijpen is het van belang om te weten hoe je het beste een grafiek kunt aflezen. Hieronder geven we enkele vuistregels voor het lezen van een grafiek.

A.  Vuistregels voor het lezen van een grafiek

 • Voordat je informatie uit een grafiek kunt aflezen moet je eerst weten waar de grafiek over gaat. Het belangrijkste hierbij is om te weten welke informatie er op de assen staat:
  • De verticale as is de y-as;
  • De horizontale as is de x-as.
 • Grootheden/eenheden
 • Ontwikkeling (trend)

Gebruik voorbeeldgrafiek uit advies – vangsten

Nu we weten hoe je het beste een grafiek kunt aflezen is het ook belangrijk om iets te weten over de basisprincipes waaruit een vangstadvies is opgebouwd. Deze zullen we hieronder beschrijven.

B.  De basis van een vangstadvies – enkele begrippen

 • SSB, B – paaibiomassa
 • R – rekrutering, jonge aanwas
 • F – Visserijsterfte of visserijdruk
 • Referentiepunten
  • Limietniveau
  • Voorzorgsniveau
  • MSY
 • Opties voor ICES-advies – is een keuze!
  • Beheerplan
  • Fmsy
  • Voorzorgbenadering

Ook hier weer: gebruik voorbeeldgrafieken uit advies en pas vuistregels uit A toe.

C.  Vangstadviezen lezen in de praktijk – 2 voorbeelden

Er zijn verschillende soorten vangstadviezen. Het is namelijk zo dat er vispopulaties zijn waarvan we veel weten (data rijk) en vispopulaties waar we minder van weten (data arm).

 • Tabel toevoegen met welke soorten cat.1/cat.3

Hieronder beschrijven we de belangrijkste onderdelen uit de vangstadviezen van een vispopulatie waar we veel van weten (xx) en vispopulatie waar we weinig van weten (xx)

Om vangstadvies te kunnen geven, is een bestandschatting nodig. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.