WinSizeData
ArtikelOngevallen in de visserij

Ongevallen in de visserij

Er zijn een aantal redenen die het beroep van een visser gevaarlijker maken in vergelijking met andere beroepen. Zo is men als visser:

  1. Vaak ver van het vasteland.
  2. Blootgesteld aan een wankel evenwicht door schommelen van het schip.
  3. Overgeleverd aan wisselende weersomstandigheden.
  4. Aan het werk met complexe en gevaarlijke vistuigen onder moeilijke omstandigheden.
  5. Op onregelmatige tijden aan het werk en aan rusten.
  6. Beïnvloedbaar op het gebied van veiligheid door politieke, administratieve en economische besluiten. Zo zorgt de invoering van de aanlandplicht waarschijnlijk tot hogere werkdruk (politiek/administratief) en kunnen slechte economische resultaten vissers verleiden om toch uit te varen onder gevaarlijke weersomstandigheden (economisch).

De veiligheidsregels zijn vrij complex voor veel vissers. Dit komt de naleefbaarheid niet ten goede.

De veiligheidsregels zijn vrij complex voor veel vissers. Dit komt de naleefbaarheid niet ten goede.Bas Kohler

In 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog een rapport met daarin alle geregistreerde ongevallen in de scheepvaart en visserij. Dit rapport is hier te vinden. Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart heeft ook een jaarverslag gepubliceerd waarin enkele ongevallen uit de praktijk staan beschreven. Dit jaarverslag is hier te vinden. Alle ongelukken zijn te wijten aan drie verschillende factoren, namelijk:

  1. Menselijke factoren: vermoeidheid, stress, slechte verzorging, nalatigheid, routine, drugsverslaving of alcoholisme, navigatiefouten, persoonlijke relaties en arbeidsomstandigheden. Het permanente lawaai creëert een agressieve omgeving, de vissers slapen weinig en slecht, hetgeen de noodzakelijke dagelijkse rust bemoeilijkt.
  2. Technische factoren: ontbrekende of slecht werkende uitrusting (met name alarm- en brandbestrijdingssystemen), het gebruik van onveilig vistuig, onvoldoende veiligheids- of overlevingsuitrusting, het niet toepassen van de stabiliteitsmaatregelen, het ontbreken van regelmatige controle en het gebruik van steeds ingewikkelder en gevaarlijker vistuig.
  3. Externe factoren: weersomstandigheden, bepaalde politieke besluiten met betrekking tot het beheer van visbestanden en economische redenen. Deze factoren kunnen indirecte oorzaken zijn voor ongevallen.

Storm op zee kan dus als externe factor indirect een oorzaak zijn voor ongevallen aan boord.

Storm op zee kan dus als externe factor indirect een oorzaak zijn voor ongevallen aan boord.NOAA

Veel voorkomende beroepsziekten bij vissers zijn huidaandoeningen, ademhalingsproblemen, spier- en botziekten en problemen vanwege het hoge geluidsniveau, dat doofheid kan veroorzaken. De bij lage temperatuur verrichte werkzaamheden en het overboord vallen kunnen leiden tot bevriezing of onderkoeling. Naast deze gezondheidsklachten hebben onveilige werkomstandigheden en ongevallen ook grote economische gevolgen voor de vissers, reders en verzekeringsmaatschappijen, en voor de belastingbetalers in het algemeen. Investeren in veiligheid is dan ook niet alleen verstandig, maar ook rendabel.