WinSizeData
ArtikelContainerramp MSC Zoe
Dossiers

Containerramp MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 heeft het containerschip MSC Zoe tijdens stormachtige weer minstens 345 containers verloren. De containers zijn verloren gegaan op de Noordzee ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. De containers bevatten allerlei spullen, variërend van auto-onderdelen en televisies tot aan speelgoed en schoenen. Op verschillende plaatsen zijn (delen van) containers en de inhoud ervan aangespoeld, zoals hieronder is te zien.

Aangespoelde MSC Zoe container op het strand van Terschelling.De Vries Media

Aangespoeld afval van de MSC Zoe op het strand.Natuurmonumenten

Giftige stoffen – niet aankomen en 112 bellen

Ook is vastgesteld dat er twee containers met gevaarlijke stoffen overboord zijn gegaan. De gezondheidsrisico voor mensen is door het RIVM vastgesteld op laag. 1 van de 2 containers bevat de chemische stof dibenzoylperoxide, zoals hieronder is te zien. Deze stof is zeer giftig voor het leven onder water. Gelukkig wordt deze stof snel afgebroken in water, waardoor de effecten maar van korte duur zijn. Mocht je een zak met deze stof vinden (let goed op het etiket!), dan is het advies de zak niet aan te raken en 112 te bellen.

Een aangespoelde zak dibenzoylperoxide aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog.Brandweer Schiermonnikoog

Kleine stukjes afval

Naast de containers en de grotere spullen die zijn aangespoeld, zien we ook dat er veel kleine plastic deeltjes (microplastics), vooral piepschuim, in zee drijven of tussen het zand terecht zijn gekomen. In de video hieronder wordt uitgelegd wat de mogelijke effecten zijn van kleine plastic deeltjes.

In dit artikel wordt verdere uitleg gegeven over de problemen van plastic afval in zee.

Plastic deeltjes in zee kunnen ook meegenomen worden door de zeestroming naar het noorden, mogelijk zelfs tot aan de Noordpool. Hoe dat werkt kun je zien in deze video.

Schade door containerramp melden

Veel containers en de inhoud van deze containers zijn inmiddels al gezonken in een gebied ten noorden van de Nederlands/Duitse Waddenzee. De gezonken containers en spullen zorgen voor problemen in de visserij. Een van de gevolgen is dat visgronden niet bevisbaar zijn door al het afval. Ook kan bijvoorbeeld schade ontstaan aan netten of tuig, doordat ze achter containers blijven haken of door spullen die worden opgevist, zoals in de video hieronder is te zien.

Vissers die schade oplopen die veroorzaakt is door containers of de inhoud hiervan, wordt sterk geadviseerd om hier melding van te maken. Schade kan gemeld worden door dit schadeformulier (‘report of damage’) in te vullen en op te sturen naar msczoe@bmtglobal.com. Denk hierbij aan het volgende:

  • Maak foto’s van de schade en bewaar het beschadigde net/tuig;
  • Maak foto’s van het plotterscherm waarop te zien is op welke exacte positie de schade is ontstaan.

Na de schademelding zal er contact opgenomen worden door de schade-experts om de schade te kunnen opnemen. Schade melden betekent niet automatisch dat u de schade ook vergoed krijgt of dat MSC aansprakelijkheid erkent.

Lokaliseren van containers

Nog niet alle containers zijn gelokaliseerd en er wordt dus nog actief naar gezocht. In de afbeelding hieronder is een kaart te zien met tot nu toe bekende locaties van de gezonken containers.

Exactere ocaties verloren containers MSC Zoe, update 14 maart 2019.Nederlandse Vissersbond

Vissers die in het gebied willen vissen, ontvangen bericht van de Kustwacht en/of de zeeverkeerscentrale Brandaris op Terschelling via ‘berichten aan de scheepvaart’ over de laatste status. Hieronder is een voorbeeld te zien van een navigatiebericht voor de posities van de gelokaliseerde containers.

Een voorbeeld van een navigatiebericht over de posities van gelokaliseerde containers.Kustwacht

Wanneer je containers of andere objecten waarneemt die van de MSC Zoe afkomstig zijn of kunnen zijn, dan wordt u verzocht hiervan direct melding te maken via msczoe@bmtglobal.com.

Berging van de containers en de inhoud

Voor de berging van de containers en de inhoud maken we onderscheid tussen afval wat wordt opgevist tijdens het vissen en het gericht afval vissen.

a)    Afval tijdens het vissen

Tijdens het vissen in het gebied waar de containers zijn gezonken, komt er regelmatig grote hoeveelheden afval in de netten terecht. Zoals in de afbeelding hieronder is te zien. Voor dit afval zijn in Harlingen en Lauwersoog containers geplaatst door BDS-Harlingen. Hier kan het afval kosteloos worden afgegeven. Zodra de containers vol zijn, wordt er een nieuwe geplaatst.

Afval dat opgevist is door de ZK-47. Robin Bouma, ZK-47

a)    Gericht vissen op afval

Voor het gericht vissen op afval maken we onderscheid tussen drijfvuil (drijft in/op het water) en bodemafval. Voor het opruimen van drijfvuil kan het aangestelde bergingsbedrijf Ardent vissers inhuren.

Om gericht op drijfvuil te mogen vissen is het nodig om een ontheffing te verkrijgen vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om het certificaat te krijgen heb je dit nodig:

  1. Een schriftelijke opdracht vanuit het bergingsbedrijf
  2. Beschrijving van de risico’s
    Beschrijf de risico’s die je als visser loopt bij het opruimen van drijfvuil en welke maatregelen je neemt om de risico’s in de hand te houden.
  3. Een schriftelijke verklaring vanuit je verzekering
    Uit deze verklaring moet blijken dat je verzekerd bent zodra je deze ontheffing van het ILT hebt verkregen.

Hier is het formulier van ILT te vinden. Heb je alle hierboven genoemde punten op orde? Dan kun je het ingevulde formulier sturen naar: visserij@ilent.nl of bellen met 088-4890000.

Voor het gericht vissen op bodemafval worden tot nu toe nog geen vissers ingezet. Dit is onderwerp van gesprek tussen de belangenorganisaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat (RWS) en de eigenaar/verzekeraar van de MSC Zoe.

Vragen over de MSC Zoe?

Heb je vragen over bijvoorbeeld het schadeformulier, locaties van containers en/of gericht vissen op afval? Neem dan contact op met Sarah Verroen van VisNed, via 06-30081837 en/of sverroen@visned.nl of neem contact op met Egbert van der Tuin van de Nederlandse Vissersbond, via 0527-698151 en/of secretariaat@vissersbond.nl.