WinSizeData
ArtikelContainerramp MSC Zoe
Dossiers

Containerramp MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 heeft het containerschip MSC Zoe tijdens stormachtig weer minstens 345 containers verloren. De containers zijn verloren gegaan op de Noordzee ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. De containers bevatten allerlei spullen, variërend van auto-onderdelen en televisies tot aan speelgoed en schoenen. Op verschillende plaatsen zijn (delen van) containers en de inhoud ervan aangespoeld, zoals hieronder is te zien.

Aangespoeld afval van de MSC Zoe op het strand.Natuurmonumenten

Giftige stoffen – niet aankomen en 112 bellen

In twee van de overboord geslagen containers zat een gevaarlijke gifitge stof. De gezondheidsrisico voor mensen is door het RIVM vastgesteld op laag. 1 van de 2 containers bevat de chemische stof dibenzoylperoxide, zoals hieronder is te zien. Deze stof is zeer giftig voor het leven onder water. Deze stof breekt gelukkig makkelijk af in water, hierdoor zijn de effecten maar van korte duur. Mocht je een zak met deze stof vinden (let goed op het etiket!), dan is het advies de zak niet aan te raken en 112 te bellen.

Een aangespoelde zak dibenzoylperoxide aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog.Brandweer Schiermonnikoog

Kleine stukjes afval

Naast de containers en de grotere spullen die zijn aangespoeld, zien we ook dat er veel kleine plastic deeltjes (microplastics), vooral piepschuim, in zee drijven of tussen het zand terecht zijn gekomen. De video hieronder legt uit wat de mogelijke effecten zijn van kleine plastic deeltjes.

In dit artikel wordt verdere uitleg gegeven over de problemen van plastic afval in zee.

Zeestromingen kunnen de plastic deeltjes in zee ook meenemen naar het noorden, mogelijk zelfs tot aan de Noordpool. Hoe dat werkt kun je zien in deze video.

Schade door containerramp melden

Veel containers en de inhoud van deze containers zijn inmiddels al gezonken in een gebied ten noorden van de Nederlands/Duitse Waddenzee. De gezonken containers en spullen zorgen voor problemen in de visserij. Een van de gevolgen is dat visgronden niet bevisbaar zijn door al het afval. Ook kan bijvoorbeeld schade ontstaan aan netten of tuig, doordat ze achter containers blijven haken of door spullen die worden opgevist, zoals in de video hieronder is te zien.

Als je als visser schade oploopt door de containers of de inhoud ervan kun je hier het best een melding van maken. Schade kan gemeld worden door dit schadeformulier (‘report of damage’) in te vullen en op te sturen naar msczoe@bmtglobal.com. Denk hierbij aan het volgende:

  • Maak foto’s van de schade en bewaar het beschadigde net/tuig;
  • Maak foto’s van het plotterscherm waarop te zien is op welke exacte positie de schade is ontstaan.

Na de schademelding zal er contact opgenomen worden door de schade-experts om de schade te kunnen opnemen. Schade melden betekent niet automatisch dat u de schade ook vergoed krijgt of dat MSC aansprakelijkheid erkent.

Lokaliseren van containers

Nog niet alle containers zijn gelokaliseerd en er wordt dus nog actief naar gezocht. In de afbeelding hieronder is een kaart te zien met tot nu toe bekende locaties van de gezonken containers.

Exacte locaties verloren containers MSC Zoe, update 14 maart 2019.Nederlandse Vissersbond

Vissers die in het gebied willen vissen, ontvangen bericht van de Kustwacht en/of de zeeverkeerscentrale Brandaris op Terschelling via ‘berichten aan de scheepvaart’ over de laatste status. Hieronder is een voorbeeld te zien van een navigatiebericht voor de posities van de gelokaliseerde containers.

Een voorbeeld van een navigatiebericht over de posities van gelokaliseerde containers.Kustwacht

Wanneer je containers of andere objecten waarneemt die van de MSC Zoe afkomstig zijn of kunnen zijn, dan wordt u verzocht hiervan direct melding te maken via msczoe@bmtglobal.com.

Berging van de containers en de inhoud

Voor de berging van de containers en de inhoud maken we onderscheid tussen afval wat wordt opgevist tijdens het vissen en het gericht afval vissen.

a)    Afval tijdens het vissen

Tijdens het vissen in het gebied waar de containers zijn gezonken, komt er regelmatig grote hoeveelheden afval in de netten terecht. Zoals in de afbeelding hieronder is te zien. Voor dit afval zijn in Harlingen en Lauwersoog containers geplaatst door BDS-Harlingen. Hier kun je het afval kosteloos afgeven. Zodra de container vol is, plaatsen ze een nieuwe.

Afval dat opgevist is door de ZK-47. Robin Bouma, ZK-47

b)    Gericht vissen op afval

Rijkswaterstaat heeft een proef uitgevoerd om gericht op bodemvuil te vissen dat achter is gebleven na de ramp met de MSC Zoe met een vissersschip. Hierbij gaat het voornamelijk om het kleine afval wat achter is gebleven na de berging van groot afval door bergingsschepen. Deze proef is succesvol verlopen, zoals hier valt te lezen.

Met het uitvoeren van de proef is onderzocht of vissersvaartuigen succesvol ingezet kunnen worden voor bergingswerkzaamheden op zee. Dit was succesvol, zo werd er gedurende de pilot van twee weken 5000 kg afval opgevist en aan land gebracht. Hierdoor werd er in augustus en september van 2019 in totaal 18 dagen op de Noordzee naar klein afval gevist.  Tijdens deze opruimactie is afval dat zich op of net onder de zeebodem bevindt met aangepaste netten opgevist.

Vragen over de MSC Zoe?

Heb je vragen over bijvoorbeeld het schadeformulier, locaties van containers en/of gericht vissen op afval? Neem dan contact op met Sarah Verroen van VisNed, via 06-30081837 en/of sverroen@visned.nl of neem contact op met Egbert van der Tuin van de Nederlandse Vissersbond, via 0527-698151 en/of secretariaat@vissersbond.nl.