WinSizeData
ArtikelBestandschatting, hoe doe je dat?

Bestandschatting, hoe doe je dat?

A.  Inleiding

 • Om vangstadvies te kunnen geven, is een bestandsschatting nodig.
 • Wat is een bestandschatting?
 • Waarom ook alweer belangrijk (kort), verwijzen naar artikel 1
 • Wie voor Nederlandse visserij: ICES-WMR
 • Maar hoe doe je dat dan?

B.  Het gebruik van modellen

 • Tellen van vis is moeilijk (analogie, tellen van bomen maar dan bewegen vissen ook nog en ze zijn onzichtbaar want onder water)
 • Model is altijd versimpeling van de waarheid, het is en blijf een schatting
 • Om betrouwbaarheid te vergroten is informatie belangrijk!

C.   Bestandschatting in drie stappen

Vangstsucces

 • Hoe verschilt visstand ten opzicht vorige jaren?
 • Vangstsucces is vangst per trek
  • Onderzoeksschepen
  • Kotters
 • Waar komt deze informatie vandaan? Kort toelichten visserij en onderzoekschepen en verwijzen naar artikel 4.
 • Voorde pelagische visserij is dit anders, waarom? -> Q&A

Reconstructie van de visstand

 • Hoe zag de visstand er in het verleden uit?
 • Nodig: leeftijd en gemiddeld gewicht van de aangevoerde vissen à bemonstering in de visafslag en op zee, verwijzen naar artikel 4.
 • Als je alle vissen uit een bepaalde jaarklasse die dood zijn gegaan bij elkaar optelt, weet je hoe groot het bestand in het verleden was

IJken visstand met het verleden

 • Vergelijken stap 1 (vangstsucces) met stap 2 (reconstructie)
 • Onderscheid pelagisch en demersaal

D.  Omgaan met onzekerheden

 • Q&A: Hoe ga je om met vispopulatie waarvan je weinig informatie hebt?
 • Q&A: Waarom worden percepties soms bijgesteld? (Hoe kan het dat je dit jaar iets anders over het verleden zegt, dan vorig jaar?)
 • Q&A: Hoe ga je om met de exacte getallen die in een advies worden genoemd vs. de onzekerheden die je hebt?

Dit artikel beschrijft hoe een bestandschatting wordt gedaan, maar welke informatie gebruik je om deze schatting te doen? Lees hierover in dit artikel.